Hoạt động của ngành

Lào Cai có thêm 4 di sản phi vật thể quốc gia

Cập nhật: 03/06/2021 10:35:25
Số lần đọc: 625
Lễ hội đua ngựa Bắc Hà, nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Mông hoa huyện Bắc Hà, nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Nùng Dín huyện Mường Khương, nghề làm tranh thờ người Dao đỏ thị xã Sa Pa là 4 di sản vừa được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký các quyết định công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lễ hội đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà đã trở thành điểm nhấn về du lịch trên cao nguyên trắng.

Theo đó, Chủ tịch UBND các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần này, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di sản văn hóa phi vật thể theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Đặc biệt, với việc công bố thêm 4 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia sẽ góp phần tạo thuận lợi cho công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy di sản văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai./.

Nguồn: Báo Lào Cai

Cùng chuyên mục