Hoạt động của ngành

Lào Cai: Giải pháp phát triển du lịch cộng đồng bền vững

Cập nhật: 11/08/2020 09:47:51
Số lần đọc: 1174
Du lịch thành phố Lào Cai trong những năm gần đây duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân hơn 16%/năm. Năm 2017, thành phố được công nhận 4 tuyến, 4 điểm du lịch; năm 2018 tiếp tục được công nhận là khu du lịch cấp tỉnh theo Quyết định 3927 ngày 31/12/2018 của UBND tỉnh. Lượng khách du lịch đến thành phố ngày càng tăng, riêng năm 2019 đạt 3,51 triệu lượt, tăng hơn 2 triệu lượt so với năm 2015.

Mặc dù du lịch thành phố đã đạt được kết quả quan trọng nhưng qua sơ kết 4 năm thực hiện Đề án số 3 “Phát triển du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020”, các cấp, các ngành chức năng đánh giá, hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Đó là du lịch phát triển chưa xứng với tiềm năng, lợi thế; nguồn lực đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu và chưa có cơ chế, chính sách tạo bước đột phá cho ngành du lịch; nguồn nhân lực chất lượng cao, tay nghề vững còn thiếu, các đơn vị kinh doanh chưa chú trọng đầu tư đào tạo nhân lực theo tiêu chuẩn nghề; các sản phẩm du lịch tạo nên thương hiệu Lào Cai còn thiếu... Mặc dù thành phố đã được công nhận là khu du lịch cấp tỉnh nhưng chưa quy hoạch chi tiết các phân khu. Đặc biệt, loại hình du lịch cộng đồng còn manh mún, chưa khai thác, phát huy được nhiều bản sắc văn hóa của các dân tộc.

Để thúc đẩy du lịch thành phố Lào Cai phát triển bền vững, việc xây dựng các tuyến, điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn rất cần có chính sách khuyến khích, hỗ trợ, nhất là với việc đầu tư xây dựng sản phẩm du lịch mới có tác động tích cực tới môi trường, thu hút sự tham gia của người dân địa phương, như du lịch sinh thái trải nghiệm, du lịch văn hóa và các sản phẩm đặc thù khác. Bên cạnh đó, thành phố Lào Cai cần đào tạo, khai thác sử dụng nhân lực tại địa phương; hình thành hệ thống cửa hàng giới thiệu sản phẩm du lịch gắn với văn hóa truyền thống; hình thành các điểm du lịch cộng đồng… Bên cạnh đó là khảo sát xây dựng điểm du lịch cộng đồng ở các xã vùng cao có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống như Tả Phời, Cam Đường, Hợp Thành; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phục vụ khách du lịch cho các cá nhân, hộ gia đình tham gia cung cấp dịch vụ du lịch; hỗ trợ xúc tiến sản phẩm du lịch cộng đồng… Đồng thời, chú trọng nhân rộng các câu lạc bộ văn nghệ, đội văn nghệ, phát huy vốn dân ca - dân vũ, các điệu múa, điệu then, nghề truyền thống các dân tộc vào phát triển du lịch cộng đồng.

Việc quan tâm phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn thành phố Lào Cai là cần thiết để làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch của địa phương nhằm thu hút du khách, đồng thời bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc, giữ gìn tài nguyên thiên nhiên, đóng góp vào phát triển kinh tế bền vững của tỉnh./.

Nguồn: Báo Lào Cai

Cùng chuyên mục