Hoạt động của ngành

Ninh Bình cơ cấu lại ngành du lịch, đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn

Cập nhật: 22/08/2019 08:05:44
Số lần đọc: 1057
UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND về cơ cấu lại ngành du lịch, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

Kế hoạch được xây dựng nhằm cụ thể hóa các nội dung quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ tại Quyết định 1685/QĐ-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ; xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện các quy định của Trung ương và tỉnh Ninh Bình về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Mục tiêu tổng quát: Huy động các nguồn lực cơ cấu lại ngành du lịch, tập trung khai thác lợi thế về tài nguyên, sản phẩm, thị trường; nâng cao hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường, phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, quảng bá hình ảnh của tỉnh Ninh Bình tới bạn bè trong nước và quốc tế, phấn đấu Ninh Bình trở thành một trong những trọng điểm du lịch của cả nước.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025: Phấn đấu tổng doanh thu từ du lịch của tỉnh đạt trên 8.000 tỷ đồng; Đón và phục vụ 1,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 7 triệu lượt khách nội địa (trong đó có 2 triệu lượt khách lưu trú); Tạo việc làm cho 30.000 lao động, trong đó có 12.000 lao động trực tiếp; Phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng, đặc sắc; Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới - Quần thể danh thắng Tràng An; Nâng cao chất lượng phục vụ tại các khu, điểm du lịch; áp dụng rộng rãi du lịch thông minh, khẳng định Ninh Bình là điểm đến an toàn, thân thiện, mến khách.

Nhiệm vụ của ngành du lịch: Cơ cấu lại thị trường khách du lịch; Củng cố, phát triển hệ thống sản phẩm và điểm đến du lịch; Phát triển nguồn nhân lực du lịch theo cơ cấu hợp lý; Cơ cấu lại nguồn lực để phát triển du lịch; Cơ cấu lại doanh nghiệp du lịch; Sắp xếp, kiện toàn hệ thống quản lý du lịch.

Để triển khai các mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra, Kế hoạch đã đề ra giải pháp thực hiện cụ thể với các nội dung về: Đầu tư, hỗ trợ phát triển du lịch; Cơ chế, chính sách và nguồn lực phát triển du lịch; Phát triển nguồn nhân lực, xúc tiến quảng bá du lịch; Đổi mới công tác quản lý nhà nước về du lịch, tăng cường năng lực cạnh tranh của hệ thống doanh nghiệp du lịch; Xây dựng môi trường du lịch.

Để triển khai kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố căn cứ vào các nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện; định kỳ 6 tháng, cuối năm các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Du lịch để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Du lịch theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị; phối hợp với các đơn vị được giao chủ trì để nắm tình hình, tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện./.

Nguồn: bvhttdl.gov.vn

Cùng chuyên mục