Hành trang lữ khách

Tổ chức Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày 1/5/2023

Cập nhật: 10/04/2023 13:47:27
Số lần đọc: 391
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn mở cửa đón tiếp nhân dân và khách quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thứ hai, ngày 1/5/2023.

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết, thứ Hai, ngày 1/5/2023, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn mở cửa đón tiếp nhân dân và khách quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Tổ chức Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày 1/5/2023

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thông báo để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội, nhân dân và người nước ngoài biết.  

Đăng Nguyên

 

Nguồn: Báo Tổ quốc - toquoc.vn - Ngày đăng 08/04/2023

Cùng chuyên mục