Hoạt động của ngành

Tổng cục Du lịch nghiên cứu, xây dựng chương trình hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng bền vững tại Việt Nam

Cập nhật: 19/12/2020 19:04:18
Số lần đọc: 646
(TITC) - Ngày 18/12/2020, Tổng cục Du lịch đã tổ chức Hội thảo nghiên cứu, xây dựng chương trình hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại Việt Nam. Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Thanh Hương chủ trì hội thảo.  

Phó Tổng cục trưởng TCDL Nguyễn Thị Thanh Hương phát biểu khai mạc hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Thanh Hương cho biết, du lịch cộng đồng là loại hình du lịch được khai thác dựa trên các giá trị văn hóa truyền thống, cảnh quan thiên nhiên, sinh thái nông nghiệp. Thời gian qua, nhiều địa phương đã quan tâm đầu tư, khai thác, qua đó góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, thu hút ngày càng nhiều du khách đến với khu vực nông thôn, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn bản sắc văn hóa, tạo công ăn việc làm cho người lao động, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội... Tuy nhiên, do chưa có những hướng dẫn, quy định cụ thể, nên mỗi địa phương tùy theo tình hình thực tế, ban hành chương trình hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng khác nhau nên hiệu quả đem lại chưa cao.

Phó Tổng cục trưởng nhấn mạnh cần phải xây dựng các quy chuẩn riêng, có kế hoạch cụ thể để hỗ trợ du lịch cộng đồng phát triển  bền vững ở Việt Nam; đồng thời gắn kết việc phát triển du lịch cộng đồng phù hợp với các tiêu chí phát triển nông thôn mới tại từng địa phương.

Phó Tổng cục trưởng đề nghị các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp du lịch tham dự hội thảo đóng góp ý kiến về một số vấn đề sau: Một là, phân tích thực trạng và xu hướng phát triển du lịch cộng đồng hiện nay, để đưa ra những đánh giá về thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai chương trình hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại Việt Nam. Hai là, cho ý kiến đề xuất, kiến nghị về những nội dung, yêu cầu, giải pháp cơ bản khi xây dựng chương trình hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng. Ba là, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng phù hợp trong bối cảnh hiện nay để huy động được nhiều nguồn lực cho phát triển du lịch để vừa đảm bảo môi trường sinh thái, gìn giữ bảo vệ văn hóa, vừa đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế và nâng cao sinh kế cho người dân.

Vụ trưởng Vụ Lữ hành Nguyễn Quý Phương báo cáo đề dẫn tại hội thảo

Báo cáo đề dẫn tại hội thảo, ông Nguyễn Quý Phương, Vụ trưởng Vụ Lữ hành, đơn vị được Lãnh đạo Tổng cục Du lịch giao chủ trì nhiệm vụ nghiên cứu cho biết, đến năm 2020, trên cả nước có khoảng 300  làng, bản, buôn, thôn, xóm có hoạt động du lịch cộng đồng. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, đến cuối năm 2019, cả nước có hơn 5.000 homestay hoạt động với sức chứa gần 100.000 khách, trong đó có hơn 2.000 cơ sở đã được công nhận đạt chuẩn.

Các chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư phát triển du lịch cộng đồng đã được Đảng, Nhà nước ban hành. Bên cạnh đó ngành Du lịch cũng đã ban hành tiêu chuẩn làm căn cứ cho việc quản lý và định hướng nâng cao chất lượng cho loại hình du lịch cộng đồng này như: Tiêu chuẩn quốc gia nhà dân có phòng cho khách du lịch thuê TCVN 7800:2009 được ban hành năm 2009 và điều chỉnh, bổ sung năm 2017. Trong khu vực ASEAN có Tiêu chuẩn homestay ASEAN ban hành năm 2014, Tiêu chuẩn du lịch cộng đồng ASEAN ban hành năm 2015. Tuy nhiên hoạt động kinh doanh du lịch cộng đồng ở nhiều nơi vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, làm theo phong trào, thiếu chuyên nghiệp…

Toàn cảnh hội thảo

Để hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng hiệu quả và bền vững ở Việt Nam, đơn vị nghiên cứu đề xuất xây dựng Chương trình hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng với những nội dung chủ yếu gồm có: Hỗ trợ phát triển hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch; Hỗ trợ bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số phục vụ phát triển sản phẩm du lịch; Hỗ trợ đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho người dân tộc thiểu số tham gia phát triển du lịch; Hỗ trợ xúc tiến, quảng bá du lịch và kết hợp với các chương trình mục tiêu quốc gia khác như: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025.

Giám đốc Sở VHTTDL Hà Giang Nguyễn Hồng Hải chia sẻ những bài học và kinh nghiệm phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương

Các đại biểu tham dự hội thảo đã được nghe 14 tham luận và ý kiến đóng góp của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, chuyên gia, doanh nghiệp du lịch và các tổ chức xã hội, cơ sở đào tạo chia sẻ những kinh nghiệm, bài học cũng như đề xuất về phát triển du lịch cộng đồng.

Chủ tịch HHDL cộng đồng Việt Nam Phạm Hải Quỳnh chia sẻ kinh nghiệm hợp tác, liên kết giữa cộng đồng doanh nghiệp với các bên liên quan

Phát biểu tổng kết hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Thanh Hương cảm ơn và đánh giá cao các ý kiến đóng góp quan trọng của các đại biểu tham dự, đồng thời giao Vụ Lữ hành tiếp thu để hoàn thiện Chương trình hỗ trợ du lịch cộng đồng bền vững tại Việt Nam trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt để giúp cho các địa phương có định hướng triển khai trên toàn quốc.

Trung tâm Thông tin du lịch

 

 

Cùng chuyên mục