Hoạt động của ngành

Tổng cục Du lịch ban hành Kế hoạch về chủ động tham gia Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Cập nhật: 12/12/2020 15:52:21
Số lần đọc: 756
(TITC)- Ngày 23/11/2020, Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh đã ký ban hành Quyết định số 274/QĐ-TCDL phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định 2574/QĐ-BVHTTDL của Bộ VHTTDL và Nghị quyết 50/NQ-CP của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0).

Các văn bản của Đảng, Nhà nước về chủ động tham gia CMCN 4.0 đều nêu rõ giải pháp ưu tiên những ngành, lĩnh vực có khả năng sẵn sàng cao, trong đó có phát triển du lịch thông minh, du lịch số. Có thể thấy, du lịch đang là một trong những ngành được giao nhiệm vụ đi tiên phong trong việc chuyển đổi số, chủ động tiếp cận và tham gia cuộc CMCN 4.0.

Theo Kế hoạch mới ban hành của Tổng cục Du lịch, về chính sách phát triển du lịch số sẽ tập trung nghiên cứu xây dựng đề án phát triển du lịch số, trước mắt ưu tiên phát triển du lịch thông minh ở Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và Thành phố Huế.

Phát triển du lịch thông minh trên cơ sở nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới như: công nghệ và phương tiện mới giúp hiện đại hóa kết cấu hạ tầng du lịch, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch; trang thiết bị chuyên dùng hiện đại cho cơ sở lưu trú du lịch hạng cao và khu du lịch quốc gia; công nghệ có khả năng giúp các cơ sở lưu trú du lịch tiết kiệm năng lượng, tài nguyên và năng suất lao động; công nghệ cảm biến phục vụ công tác an ninh, bảo vệ và tăng tính tiện nghi, tự động hóa trong cơ sở lưu trú du lịch; ứng dụng công nghệ hỗ trợ, nâng cao sự trải nghiệm cho khách du lịch tại các thành phố du lịch, di sản thế giới, di tích lịch sử văn hóa quốc gia; công nghệ, tiện ích trong kết nối dữ liệu nhằm tuyên truyền, quảng bá du lịch, hướng dẫn và cung cấp thông tin chính thống phục vụ khách du lịch trong các sự kiện VHTTDL tổ chức ở Việt Nam.

Ứng dụng Du lịch Việt Nam an toàn do Tổng cục Du lịch xây dựng

Xây dựng chính sách có tính đột phá trong phát triển du lịch thông minh, du lịch số, kiến nghị với các bộ, ngành liên quan xây dựng và triển khai các chính sách, đáp ứng yêu cầu đồng bộ để phát triển du lịch thông minh, du lịch số trên phạm vi cả nước.

Tổng cục Du lịch cũng sẽ xây dựng và triển khai đề án phát triển du lịch số, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn và đến năm 2045 thực hiện nhiệm vụ phát triển du lịch số. Trong đó, tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu như: phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu số du lịch Việt Nam; ứng dụng công nghệ CMCN 4.0 nâng cao trải nghiệm của khách du lịch; nâng cấp các kênh truyền thông trên nền tảng số của Tổng cục Du lịch; xây dựng phần mềm (app) sử dụng phục vụ tổ chức hội nghị trực tuyến; phát triển các nền tảng số kết nối liên thông hệ thống thông tin phục vụ điều hành, quản lý nhà nước về du lịch đến các địa phương, doanh nghiệp.

Lãnh đạo Tổng cục Du lịch yêu cầu các Vụ, đơn vị trực thuộc Tổng cục Du lịch xây dựng và thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoạch này, tập trung vào hoạt động thúc đẩy chuyển đổi số đảm bảo đồng bộ với các kế hoạch khác đã ban hành; chủ động hợp tác, sử dụng nguồn lực hợp pháp ở trong và ngoài nước để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trung tâm thông tin điều hành du lịch do Tổng cục Du lịch xây dựng

Giao Trung tâm Thông tin du lịch chủ trì xây dựng, hướng dẫn, phổ biến, tổ chức thực hiện và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đề án phát triển du lịch số và triển khai kế hoạch ngắn hạn, dài hạn và đến năm 2045 thực hiện nhiệm vụ phát triển du lịch số. Đẩy mạnh truyền thông về quá trình chuyển đổi số của ngành du lịch và phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh.

Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin của Tổng cục Du lịch theo hướng kết hợp giữa mô hình tập trung và mô hình phân tán dựa trên công nghệ điện toán đám mây, tối ưu hóa hạ tầng công nghệ thông tin theo khu vực nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả hạ tầng hiện có, đồng thời tăng cường khả năng bảo mật, sao lưu, phòng chống thảm họa, bảo đảm vận hành ổn định, an toàn, an ninh của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu.

Vụ Khách sạn phối hợp với các Sở quản lý du lịch ở địa phương tuyên truyền, vận động, khuyến khích các khách sạn trang bị và ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình vận hành. Tham mưu, xây dựng và ban hành các kế hoạch, chương trình đề xuất các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề có đào tạo ngành du lịch chủ động đầu tư nâng cấp trang thiết bị phục vụ giảng dạy, chuẩn hóa chương trình đào tạo, đầu tư phần mềm công nghệ mới, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, giúp sinh viên thực hành thực tế, đáp ứng nhu cầu của ngành du lịch.

Kênh nền tảng số trong lĩnh vực du lịch do Tổng cục Du lịch xây dựng

Viện Nghiên cứu phát triển du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Đề án Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý điểm đến thông minh – áp dụng cụ thể cho một số thành phố lớn (Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh) và Đề án Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý thông tin tích hợp phục vụ xây dựng Chiến lược, Quy hoạch du lịch.

Trong thời gian qua, với tinh thần chủ động tiếp cận CMCN 4.0, Tổng cục Du lịch đã tập trung tạo dựng nền tảng cho chuyển đổi số trong ngành thông qua những hoạt động chủ yếu như:

(i) Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số ngành du lịch, đến nay đã hình thành cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp lữ hành quốc tế, hướng dẫn viên, cơ sở lưu trú du lịch, khu, điểm du lịch và hệ thống dữ liệu thống kê du lịch.

(ii) Phối hợp với các bên liên quan phát triển các ứng dụng kết nối liên thông hệ thống thông tin quản lý từ Trung ương đến cơ sở và các ứng dụng công nghệ tiên tiến phục vụ khách du lịch.

(iii) Hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ứng dụng công nghệ thông tin phát triển du lịch để ươm mầm cho những ý tưởng mới, sáng tạo, đột phá trong ngành.

(iv) Hỗ trợ, tập huấn đội ngũ cán bộ quản lý du lịch ở các địa phương và doanh nghiệp du lịch nhằm nâng cao năng lực tiếp cận và khai thác ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ du lịch.

Trung tâm Thông tin du lịch

 

 

 

Cùng chuyên mục