Hoạt động của ngành

Trung tâm Thông tin du lịch - Chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển

Cập nhật: 11/08/2020 07:29:54
Số lần đọc: 573
(TITC) - Trung tâm Thông tin du lịch, tiền thân là Trung tâm Công nghệ Thông tin Du lịch, được thành lập ngày 11/8/1995 trong bối cảnh đất nước đang ở giai đoạn đầu mở cửa kinh tế, đang đi những bước đầu tiên tiếp cận làn sóng cách mạng công nghệ thông tin của thế giới, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Tổng cục Du lịch. Trải qua các giai đoạn khác nhau, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và truyền thông, Trung tâm đã liên tục năng động, sáng tạo, thích nghi với yêu cầu, hoàn cảnh mới, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trung tâm tham gia Hội chợ du lịch quốc tế tại Pháp năm 1999

Tiên phong ứng dụng công nghệ đa phương tiện (Multimedia) và mạng Internet ở Việt Nam

Những ngày đầu thành lập, trong điều kiện còn rất nhiều khó khăn, Trung tâm đã nỗ lực nghiên cứu cho ra đời hàng loạt sản phẩm công nghệ thông tin, quảng bá du lịch tạo được tiếng vang. Tiêu biểu là sản phẩm CD-ROM “Việt Nam” đạt Huy chương Vàng tại Tuần lễ Tin học 1997. Năm 1998, “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ đa phương tiện (Multimedia) xây dựng các sản phẩm thông tin trên đĩa CD-ROM” của Trung tâm được trao giải Ba giải thưởng VIFOTEC - giải thưởng quốc gia về Sáng tạo Khoa học công nghệ.

Đặc biệt, Trung tâm Thông tin du lịch đã góp phần đặt những viên gạch đầu tiên cho ngành Du lịch trong việc tiên phong đón đầu xu thế ứng dụng mạng Internet ở Việt Nam. Ngày 16/12/1997, chỉ gần 1 tháng sau khi Internet chính thức đi vào hoạt động tại Việt Nam, Tổng cục Du lịch tổ chức lễ khai trương website www.vietnamtourism.com do Trung tâm nghiên cứu xây dựng. Đây là wesbite chính thức đầu tiên của Tổng cục Du lịch và cũng là một trong số những website đầu tiên của Việt Nam hòa mạng Internet toàn cầu, với nhiệm vụ giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới công chúng trong nước và bạn bè thế giới bằng nhiều ngôn ngữ. Tiếp theo, năm 2004, website www.vietnamtourism.gov.vn ra đời, là trang thông tin điện tử chính thức của Tổng cục Du lịch phục vụ công tác quản lý nhà nước và trở thành kênh thông tin tin cậy đối với các địa phương, doanh nghiệp, đơn vị truyền thông và các đối tác trong ngành.

Nhằm tăng cường tuyên truyền, quảng bá du lịch Việt Nam, Trung tâm đã thực hiện số hóa hệ thống bản đồ du lịch Việt Nam, sản xuất các loại bản đồ du lịch gắn với công nghệ hệ thống thông tin địa lý (GIS). Bên cạnh đó, các ấn phẩm hướng dẫn du lịch Việt Nam bằng nhiều ngôn ngữ (Việt – Anh – Pháp) cũng được Trung tâm biên tập và xuất bản.

Trung tâm vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nhân dịp kỷ niệm 19 năm thành lập (1995- 2014)

Năm 2005, Trung tâm Công nghệ Thông tin Du lịch được đổi tên thành Trung tâm Tin học. Triển khai chức năng, nhiệm vụ mới, các website và cơ sở dữ liệu ngành được Trung tâm xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý ngành về doanh nghiệp lữ hành, hướng dẫn viên du lịch, cơ sở lưu trú du lịch, khoa học công nghê, bảo vệ môi trường... và hỗ trợ công tác xúc tiến, quảng bá tại các địa phương, doanh nghiệp.

Đặt nền móng xây dựng hệ thống thống kê du lịch Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế

Năm 2008, Trung tâm Tin học được đổi tên thành Trung tâm Thông tin du lịch. Nhận thức rõ tầm quan trọng của thông tin trong xu thế hội nhập toàn cầu, Trung tâm Thông tin du lịch đã tập trung đẩy mạnh công tác thông tin trên cơ sở nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về du lịch của Tổng cục Du lịch và đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Du lịch Việt Nam.

Đáng chú ý, năm 2009, Trung tâm xây dựng và triển khai đề án “Áp dụng Tài khoản vệ tinh du lịch tại Việt Nam”, đặt nền móng cho hệ thống thống kê du lịch theo tiêu chuẩn quốc tế cho ngành Du lịch Việt Nam. Từ cơ sở đó, Trung tâm tiếp tục được giao chủ trì triển khai đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thống kê du lịch, triển khai áp dụng mô hình tài khoản vệ tinh du lịch lộ trình 2013 - 2015, định hướng đến 2020”. Kết quả triển khai đề án đã giúp hình thành hệ thống thông tin thống kê du lịch khoa học, góp phần quan trọng phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và hoạch định chính sách trong ngành.

Giám đốc Trung tâm Thông tin du lịch Lê Tuấn Anh giới thiệu áp dụng Tài khoản vệ tinh du lịch (TSA) ở Việt Nam tại Hội thảo về áp dụng TSA do UNWTO và UNESCAP tổ chức ở Thái Lan năm 2019

Với sự phối hợp và thẩm định của Tổng cục Thống kê, Trung tâm đã tiến hành nhiều cuộc điều tra thông tin khách du lịch quốc tế đến, khách du lịch nội địa, khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài để thu thập, tổng hợp số liệu phân tích đặc điểm, chi tiêu của khách, làm cơ sở suy rộng tính toán tổng thu từ khách du lịch và đóng góp của du lịch  đối với nền kinh tế, khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của ngành Du lịch Việt Nam.

Tiếp cận Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, phát triển cơ sở dữ liệu số ngành du lịch

Năm 2010, Tổng cục Du lịch đưa vào vận hành trên toàn quốc phần mềm quản lý công tác cấp, đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch do Trung tâm xây dựng. Đây là một trong những phần mềm đầu tiên của các bộ, ngành quản lý cơ sở dữ liệu nhân sự chuyên môn đầy đủ và cập nhật chạy trên nền tảng web kết nối các sở quản lý du lịch, với các chức năng quản lý cơ sở dữ liệu hướng dẫn viên du lịch, quản lý công tác cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch trên cả nước. Cho đến nay, Trung tâm đã và đang xây dựng, phát triển nhiều phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý ngành về doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, khu, điểm du lịch, xúc tiến du lịch...

Công tác thông tin ngày càng được Trung tâm quan tâm, chú trọng nhằm góp phần phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo với các sản phẩm được đầu tư nghiên cứu như Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam, Báo cáo phân tích thị trường khách quốc tế đến hàng tháng, Báo cáo phân tích chỉ số năng lực cạnh tranh Du lịch Việt Nam...

Trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ, tác động đến hầu hết các ngành, lĩnh vực, Trung tâm đã chủ động tham mưu Lãnh đạo Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025 và các chương trình, kế hoạch triển khai.

Giám đốc Trung tâm Thông tin du lịch Lê Tuấn Anh giới thiệu về sản phẩm Thẻ du lịch tại Lễ ký thỏa thuận hợp tác ứng dụng công nghệ tiên tiến và thương mại điện tử hỗ trợ phát triển du lịch giữa Tổng cục Du lịch và Cục Thương mại Điện tử và kinh tế số (năm 2019)

Từ đó, Trung tâm đã phát triển nhiều sản phẩm hỗ trợ các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và khách du lịch như cơ sở dữ liệu du lịch Việt Nam; ứng dụng phân tích, tổng hợp thông tin hỗ trợ điều hành du lịch; ứng dụng hỗ trợ khách du lịch, ứng dụng hỗ trợ doanh nghiệp, hướng dẫn viên du lịch; phần mềm thống kê du lịch trực tuyến; tích hợp nội dung du lịch vào chương trình “Một thẻ quốc gia”, ra mắt “Thẻ du lịch thông minh”... Bên cạnh đó, Trung tâm luôn đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch thông qua tổ chức cuộc thi nhằm phát hiện các ý tưởng, dự án tiềm năng, hỗ trợ hợp tác, kết nối giữa các doanh nghiệp và các nhà đầu tư.

Định hướng phát triển: Đẩy mạnh công nghệ, thông tin, thống kê và truyền thông phục vụ quản lý nhà nước và xúc tiến quảng bá của Tổng cục Du lịch

Con đường phát triển của Trung tâm Thông tin du lịch trong thời gian tới được xác định với các nhóm nhiệm vụ chủ yếu gồm: (1) Đẩy mạnh nghiên cứu, hợp tác ứng dụng công nghệ số hỗ trợ phát triển du lịch; (2) Phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu du lịch Việt Nam; (3) Tiếp tục đẩy mạnh áp dụng Tài khoản vệ tinh du lịch trong công tác thống kê du lịch; (4) Phát huy vai trò công tác truyền thông của Tổng cục Du lịch nhằm định hướng, hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp trong hoạt động du lịch; (5) Phát triển mạnh các dịch vụ công về thông tin, công nghệ thông tin và thống kê du lịch.

Với sự quan tâm sâu sắc của Lãnh đạo Tổng cục Du lịch, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị và đặc biệt là nỗ lực không ngừng của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Trung tâm, chặng đường 25 năm qua (1995 - 2020) đã chứng kiến sự trưởng thành không ngừng của Trung tâm Thông tin du lịch.

Trung tâm Thông tin du lịch đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều danh hiệu và hình thức khen thưởng của Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch ghi nhận những đóng góp tích cực của Trung tâm vào sự phát triển chung của ngành. Đó là nguồn động viên lớn lao, khuyến khích tập thể Trung tâm Thông tin du lịch nỗ lực phấn đấu hơn nữa, xứng đáng với kỳ vọng của cấp trên và các thế hệ trước.

Trung tâm Thông tin du lịch

  •  

 

Nguồn: TITC

Cùng chuyên mục