Cao Bằng

Cao Bằng: Tăng cường các hoạt động văn hóa, thể thao, xúc tiến và quảng bá du lịch

Cao Bằng: Tăng cường các hoạt động văn hóa, thể thao, xúc tiến và quảng bá du lịch  (25/01/2019)

Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra tại Hội nghị triển khai công tác VHTTDL năm 2019 vừa được Sở VHTTDL Cao Bằng tổ chức…
Quần thể khu du lịch sinh thái Hồ Thang Hen – Cao Bằng

Quần thể khu du lịch sinh thái Hồ Thang Hen – Cao Bằng  (09/01/2019)

Hồ Thang Hen được công nhận là Danh thắng quốc gia theo Quyết định số 53/2001/QĐ-BVHTTDL ngày 28/12/2001 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Địa danh…
TIN NỔI BẬT