Lai Châu

Rộn ràng lễ mừng cơm mới của đồng bào Si La (Lai Châu)

Rộn ràng lễ mừng cơm mới của đồng bào Si La (Lai Châu)  (06/08/2019)

Lễ mừng cơm mới (ồ ứng khẹ ê) là một trong những nghi lễ quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của dân tộc Si La (xã Kan…
Lai Châu: Góp phần bảo tồn và phát huy những nét văn hoá độc đáo của địa phương

Lai Châu: Góp phần bảo tồn và phát huy những nét văn hoá độc đáo của địa phương  (16/07/2019)

Thực hiện Đề án Phát triển du lịch Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020, du lịch Lai Châu đã bước chuyển biến mạnh mẽ. Đã hình thành được một…
Lễ cúng rừng - nét văn hóa độc đáo của người Lự ở Lai Châu

Lễ cúng rừng - nét văn hóa độc đáo của người Lự ở Lai Châu  (07/05/2019)

Trên địa bàn tỉnh Lai Châu, người Lự cư trú tập trung tại các xã bản Hon, Nà Tăm, huyện Tam Đường; Nậm Tăm và một số xã vùng thấp…
TIN NỔI BẬT