di tích lịch sử văn hóa

Thành phố Bắc Ninh: 55 di tích lịch sử văn hóa được cắm biển chỉ dẫn

Thành phố Bắc Ninh: 55 di tích lịch sử văn hóa được cắm biển chỉ dẫn  (10/09/2021)

Từ đầu năm đến nay, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh tập trung quản lý, khai thác tốt các thiết chế văn hóa, thể thao, nhà chứa Quan họ...;…
Bến Tre: Công nhận thêm 2 Di tích Lịch sử văn hóa cấp tỉnh

Bến Tre: Công nhận thêm 2 Di tích Lịch sử văn hóa cấp tỉnh  (24/06/2021)

UBND tỉnh Bến Tre vừa có hai quyết định 1406 và 1407 ngày 18/6/2021 về việc công nhận di tích: “Đền thờ Ân sư tiền vãng” (Miếu tiên sư) tọa…
TIN NỔI BẬT