khai quật khảo cổ

Khai quật khảo cổ tại hang Dơi, tỉnh Tuyên Quang

Khai quật khảo cổ tại hang Dơi, tỉnh Tuyên Quang  (26/07/2023)

Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 1977/QĐ-BVHTTDL cho phép Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật khảo cổ tại hang Dơi,…
 Khai quật khảo cổ tại địa điểm chùa Cao, tỉnh Bắc Giang

Khai quật khảo cổ tại địa điểm chùa Cao, tỉnh Bắc Giang  (14/04/2022)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 845/QĐ-BVHTTDL cho phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang phối hợp…
Tiếp tục khai quật khảo cổ di chỉ Thác Hai ở Đắk Lắk

Tiếp tục khai quật khảo cổ di chỉ Thác Hai ở Đắk Lắk  (27/10/2021)

Bảo tàng Đắk Lắk cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có quyết định cho phép Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phối hợp với Bảo…
Khai quật khảo cổ tại địa điểm Gò Chè, tỉnh Phú Thọ

Khai quật khảo cổ tại địa điểm Gò Chè, tỉnh Phú Thọ  (28/09/2021)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 2500/QĐ-BVHTTDL cho phép Bảo tàng Hùng Vương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh…
Khai quật khảo cổ nơi thờ 9 chúa triều Nguyễn trước khi trùng tu

Khai quật khảo cổ nơi thờ 9 chúa triều Nguyễn trước khi trùng tu  (11/08/2021)

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế ngày 9/8 cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cho phép…
Cấp phép khai quật khảo cổ tại di tích chùa Trại Cấp, tỉnh Quảng Ninh

Cấp phép khai quật khảo cổ tại di tích chùa Trại Cấp, tỉnh Quảng Ninh  (07/07/2021)

Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 2034/QĐ-BVHTTDL cho phép Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Hội Khảo cổ học Việt Nam khai quật khảo cổ tại…
Cấp phép khai quật khảo cổ tại điện Thái Hòa thuộc Đại Nội Huế

Cấp phép khai quật khảo cổ tại điện Thái Hòa thuộc Đại Nội Huế  (02/06/2021)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 1743/QĐ-BVHTTDL cho phép Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khai quật khảo cổ tại…
Hải Phòng: Khai quật khảo cổ 13 cọc gỗ phát hiện tại Thủy Nguyên

Hải Phòng: Khai quật khảo cổ 13 cọc gỗ phát hiện tại Thủy Nguyên  (20/02/2020)

Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã cho phép Viện Khảo cổ học phối hợp với Bảo tàng Hải Phòng, Ủy ban Nhân dân huyện Thủy Nguyên khai…
TIN NỔI BẬT