người Chăm

Người Chăm ở Ninh Thuận có nhiều đổi mới trong việc cưới, việc tang

Người Chăm ở Ninh Thuận có nhiều đổi mới trong việc cưới, việc tang  (18/08/2020)

  Thực hiện Nghị quyết Trung ương V khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và…
Người Chăm An Giang vui Tết Roya Haji đầm ấm

Người Chăm An Giang vui Tết Roya Haji đầm ấm  (03/08/2020)

Ngày Tết Roya Haji (còn gọi là Tết của sự yêu thương và tha thứ) là ngày tết truyền thống của người Chăm theo đạo Islam. Năm nay, cộng đồng…
Bánh gừng của người Chăm

Bánh gừng của người Chăm  (10/12/2019)

Người Chăm sống ở các tỉnh Nam Trung Bộ có nhiều món ăn ngon, lạ như: Tung lò mò (lạp xưởng bò), pài pa ghênh (canh thính) và nhiều loại…
Lễ dựng cột nhà của người Chăm

Lễ dựng cột nhà của người Chăm  (31/10/2019)

Người Chăm sinh sống ở vùng Nam Bộ theo đạo Hồi Islam. Trải qua nhiều biến động, đến nay, đồng bào Chăm vẫn giữ được những nét văn hóa đặc…
Trình UNESCO hồ sơ xòe Thái và nghệ thuật làm gốm của người Chăm

Trình UNESCO hồ sơ xòe Thái và nghệ thuật làm gốm của người Chăm  (20/03/2019)

Thủ tướng Chính phủ đồng ý Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thay mặt Chính phủ ký Hồ sơ “Nghệ thuận Xòe Thái” và “Nghệ thuật…
TIN NỔI BẬT