nhân lực

Tổng cục Du lịch triển khai rà soát, thống kê nhân lực trong ngành du lịch

Tổng cục Du lịch triển khai rà soát, thống kê nhân lực trong ngành du lịch  (08/10/2020)

(TITC) – Ngày 7/10/2020, Tổng cục Du lịch đã ban hành công văn số 1335/TCDL-TTTTDL gửi các Sở quản lý du lịch các tỉnh/thành phố về việc rà soát, thống kê…
Nhân lực du lịch ở Thanh Hóa: Chú trọng cả lượng và chất

Nhân lực du lịch ở Thanh Hóa: Chú trọng cả lượng và chất  (11/08/2020)

Cùng với những bước đột phá của ngành du lịch trong vài năm trở lại đây, đội ngũ lao động du lịch cũng không ngừng gia tăng về số lượng…
Lạc Dương – Lâm Đồng: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành du lịch

Lạc Dương – Lâm Đồng: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành du lịch  (02/06/2020)

Để từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, giải quyết việc làm cho lao động địa phương, những năm gần đây, huyện Lạc Dương luôn xác định…
TIN NỔI BẬT