Hoạt động của ngành

Tổng cục Du lịch triển khai rà soát, thống kê nhân lực trong ngành du lịch

Cập nhật: 08/10/2020 14:09:45
Số lần đọc: 826
(TITC) – Ngày 7/10/2020, Tổng cục Du lịch đã ban hành công văn số 1335/TCDL-TTTTDL gửi các Sở quản lý du lịch các tỉnh/thành phố về việc rà soát, thống kê nhân lực trong ngành du lịch.

Công văn nêu rõ, triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu nhân lực trong ngành du lịch, bảo đảm liên thông chặt chẽ giữa các cấp để chỉ đạo, điều hành, thúc đẩy phát triển du lịch, Tổng cục Du lịch đề nghị Sở quản lý du lịch các tỉnh/thành phố thực hiện một số nội dung sau:

  1. Cập nhật thông tin về nhân lực của Sở trên hệ thống điện tử.
  2. Thông báo và đôn đốc các đơn vị sự nghiệp hoạt động du lịch trực thuộc Sở; các cơ sở lưu trú du lịch và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành trên địa bàn cập nhật thông tin về nhân lực trên hệ thống điện tử.
  3. Tổng hợp danh sách các đơn vị sự nghiệp hoạt động du lịch trực thuộc Sở, các cơ sở lưu trú du lịch và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành trên địa bàn (theo mẫu). Danh sách gửi về Tổng cục Du lịch qua email hoặc sử dụng tính năng tải lên (upload) trong hệ thống điện tử để phối hợp đôn đốc các đơn vị.

Địa chỉ truy cập hệ thống điện tử và các mẫu biểu: http://vietnamtourism.gov.vn/thongke, hoặc quét mã QR Code dưới đây:

Địa chỉ email nhận danh sách/liên hệ: titc@vietnamtourism.gov.vn

Tổng cục Du lịch đề nghị các Sở triển khai thực hiện trước ngày 20/10/2020 và cử cán bộ làm đầu mối liên hệ, phối hợp với Tổng cục Du lịch thực hiện nhiệm vụ nêu trên (ghi rõ họ tên, chức vụ, điện thoại di động, email…). Tổng cục Du lịch cử ông Trần Quang Huy – Trung tâm Thông tin du lịch (điện thoại/viber/zalo: 0906.150.276) là đầu mối thực hiện.

Trung tâm Thông tin du lịch

Cùng chuyên mục