Hoạt động của ngành

Công bố giá dịch vụ tại Lễ hội chùa Hương 2023

Công bố giá dịch vụ tại Lễ hội chùa Hương 2023  (16/01/2023)

Ban Tổ chức Lễ hội chùa Hương 2023 vừa thông báo về giá vé các dịch vụ tại di tích trong thời gian diễn ra lễ hội, trong đó có dịch vụ xe điện lần đầu tiên được đưa vào…