Hoạt động của ngành

Cần Thơ chú trọng đào tạo nhân lực du lịch

Cần Thơ chú trọng đào tạo nhân lực du lịch  (14/11/2008)

Xác định được tầm quan trọng của nguồn nhân lực trong việc phát triển du lịch, Cần Thơ đang tích cực triển khai các chương trình đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ làm du lịch của mình.