Hoạt động của ngành

Nghệ An: 10 tháng, doanh thu du lịch đạt 97,4% kế hoạch năm

Nghệ An: 10 tháng, doanh thu du lịch đạt 97,4% kế hoạch năm  (03/11/2008)

Mặc dù thời tiết mưa nhiều nhưng trong tháng 10 lượng khách du lịch đến Nghệ An vẫn tăng đưa tổng lượng khách 10 tháng đầu năm của  tỉnh đạt khoảng 2,5 triệu lượt người.