Hoạt động của ngành

Khách du lịch đến Khánh Hòa trong tháng 9/2008 tăng mạnh

Khách du lịch đến Khánh Hòa trong tháng 9/2008 tăng mạnh  (01/10/2008)

Thị trường Du lịch Khánh Hòa trong tháng 9/2008, doanh thu hoạt động du lịch trong tháng 9 ước đạt 135.000 triệu đồng, tăng 41,41% so cùng kỳ năm 2007.