Tin tức - Sự kiện

Tàu SuperStar Virgo đến TP.Hồ Chí Minh

Tàu SuperStar Virgo đến TP.Hồ Chí Minh  (22/10/2008)

Sáng ngày 22/10/2008, tàu SuperStar Virgo sẽ đưa hơn 2.000 khách du lịch tới TP.Hồ Chí Minh. Du khách chủ yếu mang quốc tịch: Úc, Đức, Mỹ, Anh, Newszeland, Trung Quốc...