Hành trang lữ khách

Công ty lữ hành tại Hòa Bình

Cập nhật: 24/02/2018 14:40:53
Số lần đọc: 2051

Mã vùng: (84-218)

 

Công ty CP Du lịch Hòa Bình

160 An Dương Vương, TP. Hòa Bình

Tel: 385 4374

Fax: 385 4372

Công ty CP Thương mại Du lịch Đà Giang

818 Cù Chính Lan, TP. Hòa Bình

Tel: 385 2103

Fax: 385 3588

 

Công ty CP Đầu tư Du lịch quốc tế Đảo Ngọc

Km8+100 đường tỉnh lộ, 435B, xóm Nam, xã Thung Nai, huyện Cao Phong

Tel: 381 1471

 

 

Nguồn: TITC

Cùng chuyên mục

http://theviet.vn/
http://www.danangxanh.vn/
http://khudulichhohoabinh.vn/
https://tourmoi.com/du-lich-nga
http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=4000&itemid=26490