Hoạt động của ngành

Nghệ An: Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử văn hoá Kim Liên

Cập nhật: 07/05/2008 15:05:24
Số lần đọc: 3921
Năm 2008, Nghệ An tập trung hoàn thành nhiều hạng mục cơ bản của Dự án “Bảo tồn, tôn tạo khu di tích lịch sử văn hoá Kim Liên gắn với phát triển du lịch”. Đây là dự án lớn được thực hiện trên phạm vi 3 xã: Kim Liên, Nam Giang, Nam Lĩnh thuộc huyện Nam Đàn với mục đích bảo tồn, lưu giữ lâu dài và phát huy tác dụng các giá trị của khu di tích Kim Liên, tạo cho khu di tích trở thành hạt nhân quan trọng trong tuyến tham quan du lịch của du khách khi đến Nghệ An.

Các hạng mục sẽ được hoàn thành gồm: tôn tạo di tích gốc nhà cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, giếng Cốc, lò rèn cố Điền, nhà thờ họ Nguyễn Sinh, đền làng Sen, sân vận động và cây đa (nơi Bác Hồ nói chuyện với cán bộ huyện Nam Đàn và nhân dân xã Kim liên năm 1957), nhà cụ Nguyễn Sinh Sắc và cụ Hoàng Thị Loan. Tỉnh cũng tập trung hoàn thành việc tôn tạo cảnh quan và lan can đường lên xuống mộ cụ Hoàng Thị Loan.

Cùng với việc thực hiện Dự án, tỉnh Nghệ An vẫn duy trì việc tiếp đón khách tham quan đến với Khu di tích Kim Liên. Tại đây, mỗi ngày có hàng ngàn lượt khách đến tham quan. Nhằm phục vụ tốt khách tham quan, Khu di tích cử cán bộ có kinh nghiệm và sắp xếp khoa học các tư liệu liên quan đến Bác và gia đình Bác để du khách có điều kiện tiếp cận tìm hiểu. Theo kế hoạch, trong tháng 5/2008, Khu di tích sẽ hoàn thành việc trưng bày bổ sung hai chuyên đề: “Quê hương và thời niên thiếu của Bác” và “Tình cảm của quân và dân đối với Bác”.

Nguồn: TTXVN

Cùng chuyên mục