Hoạt động của ngành

Tuyên Quang: Thành lập Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch

Cập nhật: 07/05/2008 16:05:47
Số lần đọc: 2326
Thực hiện Nghị định 13/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngày 23/4/2008, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã ký quyết định thành lập Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Tuyên Quang được thành lập trên cơ sở hợp nhất Sở Văn hóa - Thông tin, Sở Thể dục - Thể thao, tiếp nhận chức năng tổ chức, quản lý nhà nước về gia đình của Uỷ ban Dân số - Gia đình và Trẻ em; chuyển chức năng tổ chức, quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản của Sở Văn hóa - Thông tin về Sở Thông tin và Truyền thông; tiếp nhận chức năng tổ chức, quản lý nhà nước về du lịch của Sở Thương mại và Du lịch. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch có 217 biên chế, 5 phòng chức năng và 7 đơn vị sự nghiệp.

Nguồn: Cinet

Cùng chuyên mục