Hành trang lữ khách

Khách sạn ở Ninh Thuận

Cập nhật: 25/02/2018 07:14:15
Số lần đọc: 15804
(Mã vùng: 84-259)
 

Sài Gòn – Ninh Chữ  ****

TT. Khánh Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm

Tel: 387 6000   Fax: 387 3023

Số phòng:122

Con Gà Vàng ****

Đường Yên Ninh, TP.Phan Rang-Tháp Chàm

Tel:387 4899   Fax:387 5499

Bầu Trúc ***

Đường Yên Ninh, TP. Phan Rang-Tháp Chàm

Tel: 387 4047   Fax: 387 4431

Số phòng: 44

Hoàng Cầu ***

KDL Hoàng Cầu, H. Bình Sơn

Tel: 389 0077  Fax: 389 0252

Số phòng: 110

Long Thuận ***

Đường 16/4, TP.Phan Rang-Tháp Chàm

Tel: 222 0200 Fax: 392 0207

Số phòng: 188

Thống Nhất **

343 Thống Nhất, TP.Phan Rang-Tháp Chàm

Tel: 3825406  Fax: 3822943

Số phòng: 32

Ninh Thuận **

1 đường 21/8, TP.Phan Rang-Tháp Chàm

Tel: 382 4273 Fax: 382 2142

Số phòng: 24

Phong Lan **

74 Yên Ninh, TP.Phan Rang-Tháp Chàm

Tel: 389 0168  Fax: 389 0216

Số phòng: 150

Thống Nhất  **

398 Thống Nhất, TP.Phan Rang-Tháp Chàm

Tel: 392 0434  Fax:392 0431

Số phòng: 32

Tím Paradise *

58 Yên Ninh, TP.Phan Rang-Tháp Chàm

Tel: 387 3096

Số phòng:10

Công Luyn  *

Đường 16/4, TP.Phan Rang-Tháp Chàm

Tel:  382 1111  Fax: 382 2899

Số phòng: 20

Hồ Phong *

363 Ngô Gia Tự, TP.Phan Rang – Tháp Chàm

Tel: 392 0333  Fax: 383 7717

Số phòng: 26

Thái Hòa

Đường Yên Ninh,  TP.Phan Rang –Tháp Chàm

Tel: 387 4226

Số phòng: 14

Việt Thắng

430 Ngô Gia tự, TP.Phan Rang-Tháp Chàm

Tel: 382 2494

Số phòng: 18

Phùng Hưng

260-262 Ngô Gia Tự, TP.Phan Rang-Tháp Chàm

Tel: 383 0830

Số phòng: 14

Vạn  Mỹ

432 Ngô Gia Tự, TP.Phan Rang-Tháp Chàm

Tel: 392 1611 Fax: 383 8085

Số phòng: 11

Ánh Dương

66 Yên Ninh, TP.Phan Rang-Tháp Chàm

Tel: 389 0009

Số phòng: 20

Tịnh Nguyệt

432 Ngô Gia Tự, TP.Phan Rang-Tháp Chàm

Tel: 392 0377

Số phòng: 16

Trang Hà

560-562-564 Thống Nhất, TP.Phan Rang-Tháp Chàm

Tel: 382 2606  Fax: 382 0091

Số phòng: 25

Quang Dũng

63 Nguyễn văn Trỗi, TP.Phan Rang-Tháp Chàm

Tel: 224 1815

Số phòng: 22

Thiên Hồng

925 Nguyễn Văn Cừ, TP.Phan Rang-Tháp Chàm

Tel: 383 9379

Số phòng:9

Thái Bình

Đường Yên Ninh, TP.Phan Rang-Tháp Chàm

Tel: 387 4824  Fax: 387 5715

Số phòng: 41

Nguồn: TITC

Cùng chuyên mục