Ðầu tư Du lịch

Bình Định: Phê duyệt đồ án "Bảo tồn và phát triển du lịch làng chài Nhơn Lý"

Cập nhật: 05/11/2020 15:54:18
Số lần đọc: 805
UBND tỉnh Bình Định vừa Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 “Bảo tồn và phát triển du lịch bền vững khu vực làng chài” xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn.

Thông tin được xác nhận từ Văn phòng UBND tỉnh Bình Định sáng ngày 2/11. Theo đơn vị này, Đồ án “Bảo tồn và Phát triển du lịch bền vững khu vực làng chài Nhơn Lý” là để quy hoạch xây dựng nhằm bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị kiến trúc, cảnh quan, văn hóa truyền thống làng chài và xây dựng mô hình mẫu phát triển du lịch cộng đồng theo hướng bền vững.


Một góc làng chài Nhơn Lý, thuộc TP Quy Nhơn

Việc quy hoạch làm cơ sở để quản lý, đầu tư các dự án hạ tầng, du lịch tại xã Nhơn Lý, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế -xã hội của địa phương, là cơ sở cho việc quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch…

Theo đó, Khu vực quy hoạch xây dựng tại xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn, giới cận phía Bắc giáp Biển Đông;  phía Nam giáp Núi Phương Mai và Biển Đông; phía Đông giáp Núi Cấm; phía Tây giáp Suối Cả.

Tổng diện tích quy hoạch 94,09 ha. Quy hoạch phân khu chức năng chia làm 05 khu vực, trong đó: Khu vực làng chài Bãi Bắc 17,97 ha; Khu vực làng chài Bãi Nam 30,93 ha; Khu trung tâm hành chính hiện hữu và dân cư mới 16,63 ha; Khu làng mới – khu dân cư suối Cả 14,15 ha; Khu công viên trung tâm 15,19 ha.


Một góc làng chài Nhơn Lý, thuộc TP Quy Nhơn

UBND tỉnh Bình Định giao UBND TP Quy Nhơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức công bố, công khai đồ án quy hoạch được duyệt, đưa mốc giới quy hoạch ra thực địa, gửi hồ sơ quy hoạch cho các cơ quan liên quan để lưu trữ, quản lý quy hoạch theo quy định.

Lập và ban hành Quy chế quản lý kiến trúc khu vực theo quy định của Luật Kiến trúc năm 2019 và lập danh mục các công trình kiến trúc có giá trị làm cơ sở quản lý không gian kiến trúc công trình tại khu vực, đảm bảo mục tiêu bảo tồn làng chài để phục vụ phát triển du lịch tại khu vực.

Các Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND TP Quy Nhơn và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ của mình, chịu trách nhiệm cập nhật nội dung đồ án quy hoạch để quản lý và thực hiện quy hoạch theo quy định, triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Việt Hương

Nguồn: Báo Đầu tư

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT