Hoạt động của ngành

Cà Mau: Thành lập khu rừng bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh cụm đảo Hòn Khoai - Hòn Chuối

Cập nhật: 05/01/2021 08:44:56
Số lần đọc: 648
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ký quyết định thành lập khu rừng bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh cụm đảo Hòn Khoai - Hòn Chuối.

Một góc đảo Hòn Khoai.

Cụm đảo Hòn Khoai gồm 05 đảo: Hòn Khoai, Hòn Sao, Hòn Đồi Mồi, Hòn Tượng và Hòn Đá Lẻ; có diện tích 5.027.287m2. Cụm đảo Hòn Chuối có diện tích 759.889m2.

Việc thành lập khu rừng bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh cụm đảo Hòn Khoai - Hòn Chuối nhằm bảo vệ và phát triển bền vững diện tích rừng hiện có, kết hợp với bảo tồn và phát triển bền vững các nguồn gen sinh vật quý hiếm trên đảo và vùng biển xung quanh cụm đảo, ưu tiên cho bảo tồn giá trị đa dạng sinh học; đồng thời, quan tâm đến việc kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại, đảm bảo giữ ổn định tỷ lệ che phủ rừng so với diện tích tự nhiên của cụm đảo Hòn Khoai - Hòn Chuối. Bảo vệ cảnh quan sinh thái, các di tích lịch sử, xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội, phát triển du lịch. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển các loại hình du lịch, như du lịch sinh thái, du lịch khám phá, nghiên cứu khoa học, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của huyện Ngọc Hiển và huyện Trần Văn Thời. Thực hiện các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, nhằm đảm bảo an toàn trong sản xuất và đời sống các lực lượng vũ trang và người lao động trên cụm đảo Hòn Khoai - Hòn Chuối.

Phát triển kinh tế - xã hội cụm đảo phải kết hợp với tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh nhất là đối với các công trình ven biển. Chú trọng bám biển, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quan tâm đến xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng tiềm lực và thế trận quốc phòng vững mạnh; đặc biệt là xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo giữ vững quốc phòng, an ninh; kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng.                 

NT
Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Cà Mau

Cùng chuyên mục