Hành trang lữ khách

Các nhà hàng ở Cao Bằng

Cập nhật: 23/06/2012 10:20:57
Số lần đọc: 13044

Nhà hàng Bắc Lâm

Tx. Cao Bằng

Tel: (84-206) 385 2697

 

Nhà hàng Chi Sùng

222 Vườn Cam, phường Hợp Giang, Tx. Cao Bằng

Tel: (84-206) 385 2186

 

Nhà hàng Hoa Đào

Kim Đồng, phường Hợp Giang, Tx. Cao Bằng

Tel: (84-206) 385 2779 / 385 4962

 

Nhà hàng Oanh Trị

Phố Thầu, phường Hợp Giang, Tx. Cao Bằng

Tel: (84-206) 385 2797

 

Nhà hàng Thanh Trung

126 Bế Văn Đàn, Tx. Cao Bằng
Tel: (84-206) 385 3513

 

Nhà hàng Triệu - Hùng

Phố Hồng Thái, huyện Quảng Uyên

Tel: (84-206) 382 0206

Nguồn: TITC

Cùng chuyên mục

http://dulichvn.org.vn/index.php?category=1010
http://www.nhatrang-travel.com/
http://www.danangxanh.vn/
http://khudulichhohoabinh.vn/
https://tourmoi.com/du-lich-nga
http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=4000&itemid=26490