Hoạt động của ngành

Công ty TNHH Jungle Boss (Quảng Bình) tiếp tục khai thác sản phẩm du lịch Khám phá thung lũng Ha Ma Đa – hang Trạ Ang

Cập nhật: 08/09/2020 09:30:30
Số lần đọc: 931
Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Bình đã có Công văn số 1572/UBND-KGVX ngày 03/9/2020 về việc thời gian khai thác sản phẩm du lịch Khám phá thung lũng Ha Ma Đa – hang Trạ Ang.

Lối vào hang Trạ Ang

UBND tỉnh đồng ý cho phép Công ty TNHH Jungle Boss tiếp tục khai thác sản phẩm du lịch Khám phá thung lũng Ha Ma Đa – hang Trạ Ang với thời gian 05 năm kể từ ngày 09/02/2021; đồng thời yêu cầu Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, Công ty TNHH Jungle Boss thực hiện việc khai thác đảm bảo đúng các nội dung đã được phê duyệt tại Quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 08/02/2018, Quyết định số 3838/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh và các quy định của pháp luật hiện hành.

Hang Trạ Ang

UBND tỉnh cũng yêu cầu Công ty TNHH Jungle Boss chủ động triển khai kế hoạch khai thác sản phẩm du lịch Khám phá thung lũng Ha Ma Đa – hang Trạ Ang cho du khách đảm bảo hiệu quả kinh tế và an toàn tuyệt đối cho khách du lịch; Đẩy mạnh công tác quảng cáo, giới thiệu về sản phẩm du lịch Khám phá thung lũng Ha Ma Đa – hang Trạ Ang; phối hợp tích cực với Sở Du lịch trong công tác quảng bá, xúc tiến du lịch Quảng Bình tại các thị trường trọng điểm trong nước và quốc tế.

Thung lũng Ha Ma Da

Giao Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng trực tiếp quản lý, giám sát việc khai thác sản phẩm du lịch và phối hợp với Sở Du lịch, Công ty TNHH Jungle Boss trong việc thực hiện hoạt động truyền thông, quảng bá về các sản phẩm du lịch, các điểm tham quan của sản phẩm du lịch này đến du khách trong và ngoài nước. Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động khai thác sản phẩm du lịch.

Lương Công Thành

Nguồn: Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch Quảng Bình

Cùng chuyên mục