Hoạt động của ngành

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam công bố Quyết định về công tác cán bộ

Cập nhật: 18/07/2023 10:01:00
Số lần đọc: 253
(TITC) - Chiều ngày 17/7/2023, tại trụ sở Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã diễn ra Lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ. Đây là một bước kiện toàn về tổ chức cán bộ nhằm thực hiện Quyết định số 1536/QĐ-BVHTTDL ngày 15/6/2023 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

Tập thể Lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam. Ảnh: TITC

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã trao các Quyết định bổ nhiệm, gồm có:

1. Đ/c Vũ Văn Thanh được bổ nhiệm Trưởng phòng Phòng Quản lý lưu trú du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

2. Đ/c Nguyễn Quý Phương được bổ nhiệm Trưởng phòng Phòng Quản lý xúc tiến du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

3. Đ/c Đinh Ngọc Đức được bổ nhiệm Trưởng phòng Phòng Quan hệ quốc tế, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

4. Đ/c Nguyễn Đạo Dũng được bổ nhiệm Trưởng phòng Phòng Quản lý lữ hành, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

5. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương được bổ nhiệm Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

6. Đ/c Hoàng Quốc Hòa được bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Thông tin du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

7. Đ/c Đỗ Cẩm Thơ được bổ nhiệm Trưởng phòng Phòng Kế hoạch, Tài chính, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

8. Đ/c Trần Quang Hảo được bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

9. Đ/c Hoàng Hoa Quân được bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý lữ hành, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

10. Đ/c Phạm Lê Thảo được bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý lữ hành, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

11. Đ/c Nguyễn Thanh Bình được bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý lưu trú du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

12. Đ/c Lưu Thị Hương Hoài được bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý lưu trú du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

13. Đ/c Trần Thị Phương Nhung được bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Phòng Quan hệ quốc tế, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

14. Đ/c Trần Phong Bình được bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý xúc tiến du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

15. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền được bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Phòng Kế hoạch, Tài chính, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

16. Đ/c Phan Thị Thái Hà được bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

Thay mặt Lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh chúc mừng các đồng chí được tín nhiệm bổ nhiệm vào các chức vụ mới. Đồng thời, Cục trưởng yêu cầu các đồng chí khẩn trương ổn định về tổ chức, công việc để triển khai ngay các nhiệm vụ của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam mà lãnh đạo Bộ đã giao, cùng toàn ngành hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra, đáp ứng kỳ vọng của Đảng, Nhà nước đối với ngành du lịch.

Một số hình ảnh tại Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm công tác cán bộ:

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Trưởng phòng Phòng Quản lý lưu trú du lịch Vũ Văn Thanh

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Trưởng phòng Phòng Quản lý xúc tiến du lịch Nguyễn Quý Phương

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Trưởng phòng Phòng Quan hệ quốc tế Đinh Ngọc Đức

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Trưởng phòng Phòng Quản lý lữ hành Nguyễn Đạo Dũng

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ Nguyễn Thị Thu Hương

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Giám đốc Trung tâm Thông tin du lịch Hoàng Quốc Hòa

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Trưởng phòng Phòng Kế hoạch, Tài chính Đỗ Cẩm Thơ

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Phó Chánh Văn phòng Trần Quang Hảo

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý lữ hành Hoàng Hoa Quân

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý lữ hành Phạm Lê Thảo

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý lưu trú du lịch Nguyễn Thanh Bình

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý lưu trú du lịch Lưu Thị Hương Hoài

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Phó Trưởng phòng Phòng Quan hệ quốc tế Trần Thị Phương Nhung

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý xúc tiến du lịch Trần Phong Bình

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Phó Trưởng phòng Phòng Kế hoạch, Tài chính Nguyễn Thị Thu Hiền

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 17/7/2023

Cùng chuyên mục