Hoạt động của ngành

Hòa Bình: Đẩy mạnh quảng bá bản sắc văn hóa các dân tộc thông qua hoạt động giao lưu văn hóa

Cập nhật: 21/06/2022 10:11:08
Số lần đọc: 545
Đây là một trong những nhiệm vụ và giải pháp được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa ra nhằm triển khai thực hiện Chiến lược văn hóa đối ngoại tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2022 – 2026.


Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Hòa Bình

Theo đó, trong giai đoạn này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ xây dựng chương trình, kế hoạch xúc tiến quảng bá văn hóa - du lịch phù hợp với kế hoạch xúc tiến du lịch Việt Nam về những dấu ấn riêng, độc đáo của văn hóa - du lịch tỉnh Hòa Bình.

Bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa, tăng cường quảng bá văn hóa - du lịch, giới thiệu hình ảnh vùng đất, con người Hòa Bình đến với các tỉnh bạn và ra nước ngoài thông qua nhiều hình thức như: Tổ chức Ngày văn hóa các dân tộc, Tuần văn hóa - du lịch của tỉnh, các Lễ hội văn hóa - thể thao - du lịch, các hoạt động nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, di sản văn hóa, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, các môn thể thao dân tộc; kết hợp với hoạt động xúc tiến đầu tư du lịch; đưa văn hóa, nghệ thuật Hòa Bình tham gia vào các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quốc tế.

Tăng cường các hoạt động văn hóa đối ngoại, kết hợp tổ chức các sự kiện văn hóa như: Giao lưu biểu diễn nghệ thuật, triển lãm tranh, ảnh, hoạt động du lịch trong nước và quốc tế, tổ chức các hội thảo, hội nghị về văn hóa trên địa bàn tỉnh có sự tham gia của bạn bè quốc tế. Gắn kết các hoạt động văn hóa đối ngoại với thu hút đầu tư nước ngoài, thu hút khách du lịch quốc tế, tăng cường trao đổi và đa dạng các hoạt động văn hóa đối ngoại của Hòa Bình với các nước trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới.

Ngoài ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục nghiên cứu, khảo sát, tư liệu hóa để quảng bá, giới thiệu những di sản văn hóa độc đáo trong phong tục tập quán, nghi lễ, lễ hội truyền thống,… của các dân tộc: Mường, Thái, Tày, Mông, Dao. Tăng cường công tác truyền thông, quảng bá giới thiệu văn hóa, con người Hòa Bình đến với bạn bè quốc tế trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội... thông qua các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài. Đẩy mạnh phối hợp với các tổ chức quốc tế, các cơ quan văn hóa, du lịch nước ngoài tham gia quảng bá, giới thiệu về con người, văn hóa, du lịch Hòa Bình; Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn phóng viên nước ngoài tác nghiệp tại tỉnh, qua đó giới thiệu về đặc trưng văn hóa của các dân tộc Hòa Bình đến các nước trên thế giới. Tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa - du lịch với các nước có mối quan hệ hợp tác với tỉnh, qua đó giới thiệu về hình ảnh, con người và văn hóa đặc trưng của tỉnh Hòa Bình.

Thông qua các hoạt động được triển khai sẽ góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc, nâng cao uy tín, vị thế của Hòa Bình với bạn bè trong nước và quốc tế; đồng thời tiếp thu những tinh hoa văn hóa nhân loại, làm phong phú và sâu sắc thêm những giá trị văn hóa truyền thống của nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình./.

Hằng Đinh

 

Nguồn: Báo Tổ quốc - toquoc.vn - Ngày đăng 21/6/2022

Cùng chuyên mục