Hành trang lữ khách

Khách sạn ở Điện Biên (2 sao - chưa xếp hạng)

Cập nhật: 20/09/2020 16:30:55
Số lần đọc: 1999

 (Mã vùng: 84-215)

Khách sạn Điện Biên Phủ  **
Số 849, Tổ 17, P. Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ
Tel: 3825 103          Fax: 3826 290
Email: dienbienphuhnhotel@gmail.com
 
Khách sạn Công đoàn  ** 
Số 878, Tổ 4, P. Tân Thanh, TP. Điện Biên Phủ

Tel: 3824 841          Fax: 3824 319
Email: congdoandbhotel@gmail.com
Khách sạn Bảo An *   
Số 19, Tổ 12, P. Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ
Tel: 3827 789
Email: baoanhoteldienbien@gmail.com
Khách sạn Diệp Linh *  
P. Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ
Tel: 3959595
Email: hoteldieplinh.db@gmail.com
Khách sạn ASEAN *  
Tổ 16, P. Thanh Bình, TP. Điện Biên Phủ
Tel: 3737 777          Fax: 3737 666
Email: aseanhoteldbp@gmail.com
Khách sạn Nông nghiệp Điện Biên *   
Số 679, Tổ 8, P. Tân Thanh, TP. Điện Biên Phủ
Tel: 3833 866
Email: ksnndb@gmail.com
Khách sạn Hải Thi  * 
Số 110, Tổ 10, P. Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ
Tel: 3826899
Email: haithihotel@gmail.com
Website: www.haithihoteldienbien.com   
 
Khách sạn Như Ngọc *  
8, Tổ 4, P. Thanh Bình, TP. Điện Biên Phủ
Tel: 0985706861
Email: nguyenmaiub@gmail.com
Khách sạn Hải Vân *  
Số 468, Tổ 21 ,
P. Him Lam, TP. Điện Biên Phủ
Tel: 3828 488
Email: haivandienbien@gmail.com
Khách sạn Đức Trường    
Tổ 12, P. Na Lay, TX. Mường Lay
Tel: 3852 086          Fax: 3853 738
Email: congtyxaydungductruong@gmail.com

Khách sạn Him Lam   
Tổ 6, P. Him Lam,
TP. Điện Biên Phủ
Tel: 3811856           
Fax: 3811 368
Email: himlamresort@gmail.com
Website: www.himlamresort.vn

Khách sạn Mường Thanh Holiday Điện Biên Phủ    
Số 514, Tổ 21, P. Him Lam, TP. Điện Biên Phủ
Tel: 3810 043          Fax: 3810 713
Email: info@dienbienphu.muongthanh.vn
Website: www.holidaydienbienphu.muongthanh,com
Khách sạn Phương Nam    
Số 211, Tổ 3, P. Tân Thanh, TP. Điện Biên Phủ
Tel: 6256 256           Fax: 3830 992
Email: phuongnamhotel@gmail.com
Website: phuongnamhoteldienbien.vn
 

 

Nguồn: TITC
Từ khóa: Điện Biên

Cùng chuyên mục