Hành trang lữ khách

Khách sạn ở Sơn La (2 sao - chưa xếp hạng)

Cập nhật: 20/09/2020 16:30:51
Số lần đọc: 1673

 (Mã vùng: 84-212)

Khách sạn Công Đoàn **
4 Xuân Thủy, P. Quyết Thắng, TP. Sơn La
Tel: 3852 804
Email: congdoanhotelsla@gmail.com
Khách sạn Sơn La **
1 Nguyễn Lương Bằng, P. Quyết Thắng, TP. Sơn La
Tel: 3852 702
Email: hotelsonlatour@gmail.com
Khách sạn Hoa Anh Đào**     
Tổ 3, P. Quyết Thắng, TP. Sơn La
Tel: 3858 667
Email: contact@sonlahotel.com 
Khách sạn Hoàng Sơn **    
Tổ 1, P. Chiềng Sinh, TP. Sơn La
Tel: 3859 888
Email: hoangsonsonla@gmail.com
Khách sạn Hương Sen Yên Châu**     
Tiểu khu 3, TT. Yên Châu, H. Yên Châu
Tel: 3840 646
Khách sạn Sao Mai  **   
TT. Bắc Yên, H. Bắc Yên
Tel: 0328 593 728
Email: thuyan0929@gmail.com
Khách sạn Hoàng Gia  **   
Khối 13 , TT. Phù Yên, H. Phù Yên
Tel: 3864 457
Email: cttnhhduyhung@gmail.com
Khách sạn Linh Hương **    
Xã Huy Hạ, H. Phù Yên
Tel: 3863 289
Khách sạn Hồng Long  **  
Khu đô thị mới Phù Yên, TT. Phù Yên, H. Phù Yên
Tel: 3963 459
Email: phuonghanh816@gmail.com
Khách Sạn Hương Sen 1 
3, tổ 1, Đường Lò Văn Giá , TP. Sơn La
Tel: 3852 335
Email: thieunguyenkhachsanhuongsen1@gmail.com
Khách sạn Thanh Tùng *   
Tổ 8, P. Chiềng Lề, TP. Sơn La
Tel: 3858 399
Email: thanhtunghotel@gmail.com
Khách sạn Lam Sơn   *
Tổ 12, Phường Chiềng Lề, TP. Sơn La
Tel: 3858 848
Email: khachsanlamson.sonla@gmai.com
Khách sạn Lương Hoàng Sơn *
Tổ 6 , P. Quyết Thắng, TP. Sơn La
Tel: 3855 286
Email: hinhmai@gmail.com
Khách Sạn Sao Xanh   
Tổ 1 , Phường Quyết Thắng, TP. Sơn La
Tel: 3851 663
Email: saoxanhhotel@gmail.com
Khách sạn Hương Sen 2 *
Tổ 1, P. Quyết Thắng, TP. Sơn La
Tel: 3857 470
Email: ctdvkssonla@gmail.com
Khách sạn Phương Nam *   
Tổ 3, Phường Quyết Thắng, TP. Sơn La
Tel: 3854 369
Email: khachsanphuongnam.369@gmail.com
Khách sạn Trường Dũng *   
Tổ 1, P. Quyết Thắng, TP. Sơn La
Tel: 3750 300
Email: dinhtam78@gmail.com
Công ty Du lịch Khách sạn Công Đoàn MC  *  
Km72, Thị trấn NT Mộc Châu, H. Mộc Châu
Tel: 3869 047
Email: khachsancongdoanmochau@gmail.com
Khách sạn Mộc Sa *   
171 Lê Thanh Nghị, TT. NT Mộc Châu, H. Mộc Châu
Tel: 3866080
Email: mocsahotel@gmail.com
Khách sạn Thanh Bình *  
Tiểu khu 13, TT. Mộc Châu, H. Mộc Châu
Tel: 0912563758 
Khách sạn Mạnh Thắng *   
Tiểu khu 15, TT. Thuận Châu, H. Thuận Châu
Tel: 3847212
Khách sạn Sông Mã *
Tổ 6, TT. Sông Mã, H. Sông Mã
Tel: 3836 152
Khách sạn Diễm Hương *
Tổ 10, TT. Sông Mã, Huyện Sông Mã
Tel: 0813 660 086
Khách sạn Đồng Tâm  *  
Tiểu khu 1, TT. Bắc Yên, H. Bắc Yên
Tel: 3860 139
Khách sạn Windsor    
Trần Đăng Ninh, P. Quyết Tâm, TP. Sơn La
Tel: 3837 999
Email: windsorhotel.sonla@gmail.com
 

 

Nguồn: TITC
Từ khóa: Sơn La

Cùng chuyên mục