Tin tức - Sự kiện

Khai giảng lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý hành chính, quản lý kinh tế năm 2021

Cập nhật: 21/10/2021 08:14:45
Số lần đọc: 522
Sáng 20/10, tại Hà Nội, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý hành chính, quản lý kinh tế năm 2021.  

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu tại Lễ khai giảng. Ảnh: Minh khánh

Lớp bồi dưỡng được tổ chức nhằm hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết số 09/NQ-BCSĐ ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Ban Cán sự Đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) về việc tiếp tục xây dựng đội ngũ công chức, viên chức ngành VHTTDL đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới với mục tiêu kịp thời cập nhật chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao khả năng tư duy, năng lực quản lý, điều hành và tổ chức thực thi công vụ theo hướng hiện đại cho đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL tại Hà Nội.

Phát biểu khai giảng lớp học, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cho biết, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý là một nội dung cơ bản và quan trọng, vì đây là những người trực tiếp làm việc trong các cơ quan nhà nước, thông qua hoạt động công vụ, đội ngũ cán bộ, công chức góp phần làm thay đổi diện mạo nền hành chính nhà nước, tạo tiền đề cho sự phát triển đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Cho nên, công cuộc đổi mới đòi hỏi phải có một đội ngũ cán bộ, công chức vừa có phẩm chất, đạo đức tốt, vừa có năng lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Ngược lại, không thể thực hiện phát triển đất nước và hội nhập quốc tế thành công với một đội ngũ cán bộ, công chức chất lượng thấp, phẩm chất, đạo đức kém và thiếu năng lực hoạt động quản lý. Vì vậy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, hiện đại, có phẩm chất đạo đức, có kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu trong cải cách nền hành chính nhà nước, đổi mới chế độ công vụ, công chức ở Việt Nam.

“Lớp Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý hành chính, quản lý kinh tế là một trong những nhiệm vụ của Bộ được xác định trong chương trình hành động theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đặc biệt, lớp học này được triển khai trong bối cảnh cả đất nước đang thực hiện đồng thời nhiệm vụ kép trong tình hình mới vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong đó có ngành VHTTDL”, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông nhấn mạnh.

 

Nguồn: Tạp chí Du lịch

Cùng chuyên mục