Non nước Việt Nam

Khai quật khảo cổ tại di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Núi Am Các (Thanh Hóa)

Cập nhật: 11/09/2020 08:38:16
Số lần đọc: 701
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc khai quật khảo cổ tại di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Núi Am Các và Địa điểm chùa Am Các, xã Định Hải, thị xã Nghi Sơn để phục vụ lập quy hoạch di tích.


Ảnh minh họa.

Cụ thể, thống nhất về chủ trương khai quật khảo cổ tại di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Am Các và địa điểm chùa Am Các, xã Định Hải, thị xã Nghi Sơn để phục vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích với diện tích khoảng 980m vuông như UBND thị xã Nghi Sơn và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị.

UBND tỉnh đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật về thăm dò, khai quật khảo cổ, hướng dẫn cụ thể cho UBND thị xã Nghi Sơn trình tự, thủ tục, hồ sơ và tổ chức thực hiện khai quật khảo cổ tại di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Am Các và địa điểm chùa Am Các theo đúng quy định, đảm bảo đạt hiệu quả cao, thiết thực, cung cấp cơ sở khoa học cần thiết phục vụ lập quy hoạch di tích.

Ngoài ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Tài chính, tổng hợp dự án khai quật khảo cổ di tích nêu trên vào danh mục tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp các di tích trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn kinh phí tăng cường cơ sở vật chất ngành văn hóa (kinh phí trùng tu, tôn tạo di tích địa phương) và căn cứ khả năng cân đối nguồn vốn, tham mưu, đề xuất mức kinh phí hỗ trợ, trình UBND tỉnh theo quy định.

Nguồn: Báo Thanh Hóa

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT