Hoạt động của ngành

Lâm Đồng: Hướng đến mô hình Điểm du lịch canh nông độc đáo và bền vững

Cập nhật: 02/10/2020 08:08:11
Số lần đọc: 755
Ngày 8/9/2020, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Văn bản số 7420/UBND-XD, thông báo tạm thời chưa xem xét việc chấp thuận chủ trương thực hiện dự án đầu tư xây dựng điểm du lịch canh nông (DLCN) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư các điểm DLCN tạm dừng việc đầu tư xây dựng cho đến khi có chỉ đạo của UBND tỉnh.
Văn bản này được bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), giải thích: “Tạm dừng” là để rà soát và sửa đổi tiêu chí cho phù hợp với tình hình thực tế và đúng quy định của pháp luật. Tức là, những dự án đầu tư điểm DLCN mới và những điểm DLCN trước đây được cho phép hoạt động thí điểm trong thời gian 3 năm, nay hết hạn, sẽ tạm thời chưa được cấp phép hoạt động. 
 
DLCN là một mô hình du lịch hấp dẫn bởi sự tươi mới và nhiều màu sắc, mang đến sự trải nghiệm thú vị và độc đáo từ các loại rau, hoa, cây, trái... Lâm Đồng có điều kiện thuận lợi để phát triển DLCN và là tỉnh tiên phong thực hiện thí điểm mô hình DLCN trong vài năm qua, tạo nên một loại sản phẩm du lịch đặc thù, là sự kết hợp giữa hoạt động du lịch và hoạt động sản xuất nông nghiệp, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tăng thu nhập của người nông dân, tăng giá trị tổng hợp của ngành nông nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Mô hình DLCN chưa có quy định và hướng dẫn cụ thể của các bộ, ngành Trung ương trong quá trình tổ chức thực hiện. Trước đây, UBND thành phố Đà Lạt có đề án về DLCN, đã công nhận và cho phép 25 điểm DLCN hoạt động từ năm 2015-2017, nhằm quản lý hoạt động của các điểm du lịch này, đồng thời tạo sản phẩm du lịch mới cho Đà Lạt. 
 
Do bộ tiêu chí quy định về mô hình DLCN của Đà Lạt có phần đơn giản, nên khi UBND tỉnh phê duyệt bộ tiêu chí khác áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh, UBND thành phố Đà Lạt không thực hiện cấp phép hoạt động mô hình DLCN nữa. Khi áp dụng bộ tiêu chí về DLCN do UBND tỉnh ban hành, 25 điểm DLCN do UBND thành phố Đà Lạt đã công nhận được thẩm định lại và 23 trong số 25 điểm đã được công nhận và cho phép hoạt động thí điểm.
 
Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng là đơn vị tiếp nhận hồ sơ, phối hợp với các ngành và địa phương liên quan thành lập đoàn thẩm định các điểm đăng ký hoạt động mô hình DLCN, cấp phép hoạt động cho những mô hình DLCN đủ điều kiện theo bộ tiêu chí của tỉnh ban hành. Thời gian qua, Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng đã cấp phép cho 33 mô hình DLCN hoạt động thí điểm với thời hạn 3 năm. 
 
Tuy nhiên, một số dự án đầu tư điểm DLCN trong quá trình đầu tư xây dựng cơ bản, đã thực hiện những hạng mục, như: Nhà nghỉ chân, tiểu cảnh, công trình xây dựng, nhà kính, khu dã ngoại cảnh quan, hồ nước, đường nội bộ... trên diện tích đất chưa được chuyển mục đích sử dụng đất hoặc chưa được cấp phép xây dựng, hoặc vượt quá mức cho phép...; hoặc có vướng mắc liên quan đến vấn đề quy hoạch đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất chuyên dùng...
 
Đến nay, một số mô hình cũng đã hết thời hạn thí điểm. UBND tỉnh ban hành Văn bản số 7420/UBND-XD là để hoàn thiện lại mô hình DLCN theo bộ tiêu chí mới phù hợp với quy định của pháp luật. Như vậy, không riêng gì các dự án DLCN mới đang đầu tư, mà 33 điểm DLCN hiện nay (tập trung ở các địa bàn Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, sẽ lần lượt hết thời hạn thí điểm trong năm 2021) cũng sẽ phải hoàn thiện mô hình cho phù hợp với bộ tiêu chí mới và được các ngành chức năng thẩm định lại mới được cấp phép hoạt động tiếp.
 
Theo Văn bản 7420, UBND tỉnh giao Sở VHTTDL chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các sở, ngành có liên quan; cùng UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc kiểm tra, rà soát, tổng hợp báo cáo thực trạng đầu tư các công trình trên đất, diện tích chiếm đất, mật độ xây dựng, tình hình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp gắn với phát triển du lịch và các nội dung khác có liên quan đối với dự án/mô hình đầu tư xây dựng điểm DLCN trên địa bàn tỉnh.
Các loại nông sản của Lâm Đồng đều là điểm nhấn của hoạt động du lịch canh nông
 
Từ đó, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo một số vấn đề có liên quan đến đất đai, xây dựng, tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục pháp lý, đảm bảo đồng bộ và phù hợp với quy định hiện hành về đầu tư xây dựng điểm DLCN (quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, tỷ lệ xây dựng công trình trên đất nông nghiệp (công trình có mái che, công trình không có mái che), đất phi nông nghiệp, chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất phi nông nghiệp...) và các nội dung khác liên quan đến DLCN; đồng thời, báo cáo đề xuất về UBND tỉnh trong tháng 10/2020.
 
Ngày 29/9, Sở VHTTDL đã có kế hoạch phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng và chính quyền các huyện, thành phố có mô hình DLCN thực hiện kiểm tra, rà soát tình hình đầu tư, xây dựng, hoạt động kinh doanh của các dự án/mô hình DLCN trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2020; nhằm nắm bắt, hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các mô hình DLCN hiện nay; đề xuất các cơ chế, chính sách, xây dựng lại bộ tiêu chí phù hợp để quản lý, phát triển mô hình DLCN trong thời gian tới, để vừa không gây khó khăn cho các đơn vị hoạt động điểm DLCN, vừa đảm bảo quy định của Nhà nước trong sử dụng đất, xây dựng và những vấn đề liên quan khác để mô hình Điểm DLCN độc đáo thực sự phát triển bền vững.
 
LÊ HOA

 

Nguồn: Báo Lâm Đồng

Cùng chuyên mục