Hoạt động của ngành

Lào Cai chính thức thành lập sở du lịch

Cập nhật: 09/12/2021 08:18:02
Số lần đọc: 756
Kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVI sáng nay (8/12) đã quyết nghị thành lập Sở Du lịch Lào Cai trên cơ sở chia tách từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


Theo đó, sở du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức của sở gồm 1 giám đốc, không quá 2 phó giám đốc; dự kiến biên chế gồm gần 60 công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ.

Nhà thờ đá Sa Pa

Sau chia tách, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai (cũ) sẽ chấm dứt tư cách pháp nhân; đồng thời đổi tên thành Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Lào Cai, giữ nguyên các nội dung quản lý nhà nước về văn hóa và thể thao như trước.

Việc thành lập Sở Du lịch Lào Cai được đánh giá là cần thiết, đảm bảo các điều kiện theo quy định; phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030; Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sa Pa đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI (2020 – 2025) đã xác định phát triển du lịch là lĩnh vực đột phá. Cuối tháng 8 vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai ban hành thêm Nghị quyết về phát triển du lịch tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thành lập Sở Du lịch Lào Cai cũng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đáp ứng yêu cầu tăng cường quản lý nhà nước về lĩnh vực du lịch trên địa bàn, góp phần từng bước khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh du lịch, sớm đưa Lào Cai trở thành trung tâm du lịch của vùng, quốc gia và mang tầm quốc tế.

Trước tỉnh Lào Cai đã có 12 địa phương khác trong cả nước thành lập sở du lịch trên cơ sở chia tách từ sở văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh./.

An Kiên

 

Nguồn: VOV

Cùng chuyên mục