Hoạt động của ngành

Nghĩa Lộ tập trung phát triển du lịch bền vững

Cập nhật: 27/12/2019 09:23:06
Số lần đọc: 1004
Phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc bản địa phát triển du lịch, thị xã tập trung đầu tư, hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng, nhất là công tác bảo tồn văn hóa truyền thống dân tộc Thái. Đây là cơ sở để phát triển du lịch bền vững của địa phương.


Đến nay, thị xã Nghĩa Lộ đã có khoảng 20 gia đình đầu tư phát triển du lịch cộng đồng, mang lại hiệu quả kinh tế.

Xác định phát triển du lịch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nên từ tháng 4 năm 2019, UBND thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn căn cứ nhiệm vụ được phân công tham mưu triển khai thực hiện; trong đó xác định những nhiệm vụ trọng tâm đối với lĩnh vực du lịch của địa phương.

Năm 2019, Nghĩa Lộ đón 130.000 lượt du khách, đạt 112.5% kế hoạch. Đó là kết quả của sự tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể và giữa các cơ quan chuyên môn với UBND các xã, phường trong thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của kế hoạch phát triển du lịch. 

Ông Đinh Anh Tuấn - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin thị xã cho biết: “Việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển du lịch đã có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Cán bộ, đảng viên và nhân dân thị xã đã nhận thức đúng đắn về vai trò của việc phát triển du lịch đối với sự phát triển toàn diện của thị xã, từ đó quyết tâm tập trung mọi nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ được giao”. 

Bên cạnh tổ chức tốt các lễ hội văn hóa, du lịch như: Lễ hội Rằm tháng Giêng (xã Nghĩa An, xã Nghĩa Lợi), Lễ hội Khai hạ (xã Nghĩa Phúc), tổ chức thành công tết Độc lập 2/9; Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò và Khám phá Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải 2019… tạo được dấu ấn đặc biệt đối với nhân dân và du khách, góp phần thực hiện thành công những nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch. 

Phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc bản địa phát triển du lịch, thị xã tập trung đầu tư, hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng, nhất là công tác bảo tồn văn hóa truyền thống dân tộc Thái. Đây là cơ sở để phát triển du lịch bền vững của địa phương. 

Thị xã Nghĩa Lộ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khảo sát, lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ 8 đội văn nghệ quần chúng phục vụ du lịch tại xã Nghĩa Lợi, Nghĩa An. Trong đó có 6 đội thành lập mới, 2 đội duy trì, 1 mô hình thu gom rác thải tại bản Sà Rèn với tổng số tiền đề nghị hỗ trợ là hơn 295,5 triệu đồng. 

Xây dựng bản Sà Rèn, xã Nghĩa Lợi trở thành bản văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng, đồng thời phối hợp, tạo điều kiện để các hộ có mô hình homestay tiêu biểu được tham gia Ngày hội văn hóa các dân tộc tại Sơn La và học tập các mô hình tiêu biểu tại các địa phương khác trong và ngoài tỉnh. 

Phân công các đoàn thể phụ trách thành lập các tổ hợp tác phát triển du lịch trên toàn địa bàn thị xã; vận động các hộ làm du lịch cộng đồng tham gia Hợp tác xã Du lịch Mường Lò, tạo sự liên kết và thống nhất giữa các hộ đối với hoạt động đón tiếp, phục vụ du khách. 

Bà Hoàng Thị Phượng ở bản Đêu, xã Nghĩa An cho biết: “Mô hình homestay của gia đình tôi đã liên kết với trên 20 công ty du lịch, lữ hành trong nước và có khách thường xuyên ăn, nghỉ tại nhà. Những  năm qua, Gia đình tôi đã đón trên 10.000 lượt du khách quốc tế và 50.000 khách du lịch trong nước. Sau khi trừ chi phí, bình quân mỗi năm gia đình tôi thu lợi khoảng 70 triệu đồng”. 

Bên cạnh đó, hạ tầng phục vụ phát triển du lịch cũng được thị xã tập trung thực hiện như: công trình bờ kè suối Thia, đảm bảo an toàn khi mùa lũ về và tạo cảnh quan đẹp; đảm bảo vệ sinh môi trường, trồng cây hoa ban dọc các tuyến phố chính, xây dựng hệ thống biển chỉ dẫn tại các tuyến đường và biển chỉ dẫn đến các bản văn hóa, các địa điểm có hoạt động du lịch...

Quan tâm, tạo điều kiện cho dịch vụ, du lịch phát triển tạo động lực cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư, hộ kinh tế tư nhân đầu tư xây dựng mới, mở rộng đa dạng các loại hình hoạt động, thời gian tới, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo đối với công tác phát triển du lịch, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quảng bá dưới mọi hình thức.

Thị xã tập trung xây dựng thành công bản Sà Rèn trở thành bản văn hóa - du lịch; khôi phục làng nghề xã Nghĩa An kết hợp phát triển du lịch cộng đồng; nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê trên địa bàn.

Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ hợp tác phát triển du lịch; hoạt động của các đội văn nghệ quần chúng phục vụ du lịch; xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, sản phẩm quà tặng và hàng lưu niệm mang bản sắc của địa phương…, quyết tâm xây dựng thành công thị xã văn hóa - du lịch Nghĩa Lộ, giai đoạn 2013 - 2020.

Nguồn: Báo Yên Bái

Cùng chuyên mục