Hoạt động của ngành

Quảng Trị: Tìm giải pháp để kích cầu du lịch

Cập nhật: 17/03/2021 08:21:42
Số lần đọc: 1084
Tình hình COVID-19 cũng như thiên tai diễn biến phức tạp trong thời gian qua đã làm cho hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề. Để du lịch Quảng Trị phục hồi, nhiều giải pháp kích cầu đã được các cơ quan chức năng xác định và triển khai thực hiện...

Một góc Khu du lịch cộng đồng Klu, xã Đakrông, huyện Đakrông - Ảnh: A.P​

Mới đây, Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh đã tổ chức cuộc họp đánh giá công tác phát triển du lịch năm 2020 và triển khai các giải pháp để kích cầu hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh trong năm 2021. Theo đó, trong năm 2020 Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ngành, địa phương thực hiện các nghị định, thông tư, nghị quyết của Chính phủ, kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về phát triển du lịch; làm tốt công tác hợp tác, xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch; chú trọng triển khai công tác quy hoạch, đầu tư phát triển các khu, điểm du lịch; quan tâm công tác liên kết, hợp tác phát triển du lịch; tăng cường công tác bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực du lịch…

Tuy nhiên, trong năm 2020 tình hình COVID-19 và thiên tai diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh. Tổng lượng khách du lịch đến Quảng Trị trong năm 2020 ước đạt 590.000 lượt (giảm 71,7% so với cùng kỳ năm 2019). Trong đó, khách quốc tế ước đạt 24.200 lượt (giảm 86,05% so với cùng kỳ năm 2019); khách nội địa ước đạt 565.800 lượt (giảm 71% so với cùng kỳ năm 2019); khách lưu trú chuyên ngành đạt 260.000 lượt... Tổng doanh thu kinh doanh du lịch xã hội ước đạt 534 tỉ đồng (giảm 70,03% so với cùng kỳ năm 2019), trong đó doanh thu lưu trú, lữ hành đạt 154 tỉ đồng (giảm 67% so với cùng kỳ năm 2019)...

Mục tiêu đặt ra trong năm 2021 là tổng lượng khách đến Quảng Trị ước đạt 1.620.000 lượt (tăng 74% so với cùng kỳ năm 2020). Tổng doanh thu kinh doanh du lịch xã hội ước đạt 1.460 tỉ đồng (tăng 73% so với cùng kỳ năm 2020)… Để đạt được mục tiêu trên, Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống COVID-19 trong lĩnh vực du lịch; triển khai các giải pháp kích cầu phát triển du lịch mà trọng tâm là thị trường du lịch nội địa; chỉ đạo triển khai Quyết định số 1685/ QĐ-TTg, ngày 5/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn” và Quyết định số 147/QĐ-TTg, ngày 22/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030;

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, trong đó có cơ chế đặc thù và chính sách đột phá để phát triển du lịch; tăng cường công tác thông tin, quảng bá, xúc tiến du lịch; tổ chức cuộc thi sáng tác logo và slogan về du lịch Quảng Trị; tổ chức tuần lễ văn hóa, thể thao và du lịch gắn với mùa du lịch biển; huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển du lịch; tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai các dự án đầu tư phát triển du lịch, nhất là dự án của các nhà đầu tư chiến lược, nhằm tạo bước đột phá cho du lịch tỉnh; triển khai thực hiện và quản lý dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng Mê Kông mở rộng, giai đoạn 2”; tập trung phát triển sản phẩm du lịch, đặc biệt là những sản phẩm mang đặc trưng của Quảng Trị; tiếp tục triển khai xây dựng sản phẩm du lịch gắn với hệ thống các công trình giếng cổ Gio An (huyện Gio Linh); quan tâm phát triển du lịch khu vực phía Tây của tỉnh... ; tiếp tục tổ chức quản lý, khai thác hiệu quả tour du lịch ra đảo Cồn Cỏ; tổ chức hội chợ thương mại và du lịch tỉnh Quảng Trị năm 2021;

Tiếp tục xây dựng đề án hệ thống cơ sở dữ liệu du lịch làm cơ sở thực hiện công tác quản lý nhà nước và quảng bá, xúc tiến du lịch; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch marketing và xúc tiến du lịch giai đoạn năm 2020 - 2030; xây dựng kế hoạch phát triển nông thôn, du lịch cộng đồng trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trở thành điểm đến thu hút khách du lịch; tiếp tục rà soát, lắp đặt bổ sung biển báo, biển chỉ dẫn giao thông, biển chỉ dẫn các khu, điểm du lịch; tiếp tục tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Giao thông vận tải và Thủ tướng Chính phủ cho phép xe ô tô cá nhân, ô tô khách tay lái bên phải của tỉnh Mukdahan (Thái Lan) vào tham quan các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị để kích cầu du lịch nội địa, tạo điều kiện thu hút khách du lịch qua tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây; tích cực hỗ trợ, đôn đốc các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư chiến lược đẩy nhanh tiến độ đầu tư tại các khu, điểm du lịch đã được cấp phép…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Hoàng Nam cho rằng, để triển khai thực hiện tốt các giải pháp kích cầu hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh trong năm 2021, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, các địa phương khẩn trương triển khai xây dựng quy hoạch ngành du lịch; nhận diện các điểm du lịch có khả năng xã hội hóa cao để tham mưu UBND tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức khảo sát, làm việc với các doanh nghiệp du lịch để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trong việc triển khai các dự án du lịch… Ngành Văn hóa- Thể thao và Du lịch khẩn trương có kế hoạch cụ thể đối với từng phần việc để triển khai lễ hội Vì Hòa bình tại Quảng Trị dự kiến tổ chức lần đầu tiên vào năm 2022 sớm trình UBND tỉnh. Ngành Văn hóa- Thể thao và Du lịch triển khai tổ chức cuộc thi sáng tác logo và slogan về du lịch Quảng Trị, phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch có kế hoạch tổ chức lễ hội Thống nhất non sông gắn với khai trương mùa du lịch biển năm 2021. Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tập trung triển khai thực hiện dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng Mê Kông mở rộng, giai đoạn 2”.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch cùng với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương tiếp tục khảo sát để tìm ra các sản phẩm du lịch đặc sắc của tỉnh Quảng Trị. Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch triển khai đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch; tăng cường truyền thông về du lịch trên nhiều phương diện, nhất là trên internet. Sở Giao thông vận tải phối hợp với các sở, ngành rà soát lại các biển báo, chỉ dẫn giao thông tiếp cận được với các tuyến, điểm du lịch; xây dựng các biển báo, chỉ dẫn giao thông phù hợp với các tuyến, điểm du lịch, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục đề xuất cho phép xe tay lái nghịch đi vào Quảng Trị và ngược lại; Hiệp hội Du lịch tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm đến vấn đề ẩm thực để phục vụ khách du lịch… và nhiều vấn đề khác.

 

An Phong

Nguồn: Báo Quảng Trị

Cùng chuyên mục