Tin tức - Sự kiện

Thông báo về việc đổi Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định

Cập nhật: 01/02/2024 11:31:31
Số lần đọc: 922
(TITC) - Ngày 01/02, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ban hành Công văn số 203/CDLQGVN-QLLH gửi Sở VHTTDL, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đổi Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định.

Theo đó, sau thời gian thực hiện việc giảm tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của COVID-19 theo Nghị định số 94/2021/NĐ-CP ngày 28/10/2021, kể từ ngày 01/01/2024, mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành được thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 14 Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 với mức ký quỹ như sau:

- Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa là: 100.000.000 (Một trăm triệu) đồng.

- Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam là: 250.000.000 (Hai trăm năm mươi triệu) đồng.

- Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (Năm trăm triệu) đồng.

- Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (Năm trăm triệu) đồng.

Từ 01/01/2024, doanh nghiệp ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định tại Nghị định số 94/2021/NĐ-CP phải thực hiện theo mức ký quỹ như trên và gửi giấy chứng nhận tiền ký quỹ đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đối với giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Du lịch các tỉnh, thành phố đối với giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa).

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề nghị các Sở quản lý du lịch địa phương đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn nghiêm túc triển khai, thực hiện.

(Công văn này thay thế công văn số 196/CDLQGVN-QLLH ngày 31/01/2024 của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam)./.

Xem chi tiết văn bản

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 01/02/2024

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT