thông báo

Thông báo về việc đổi Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định

Thông báo về việc đổi Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định  (01/02/2024)

(TITC) - Ngày 01/02, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ban hành Công văn số 203/CDLQGVN-QLLH gửi Sở VHTTDL, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung…
Tạp chí Du lịch thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021

Tạp chí Du lịch thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021  (27/09/2021)

(TITC) - Căn cứ Quyết định số 111/QĐ-TCDL ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức, ngày…
TIN NỔI BẬT