Ðầu tư Du lịch

Tu bổ, chống xuống cấp di tích Nhà tù Sơn La

Cập nhật: 04/02/2021 08:04:15
Số lần đọc: 713
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh Sơn La tại Tờ trình số 268/TTr-UBND ngày 31/12/2020 về việc tu bổ, chống xuống cấp (cấp thiết) một số hạng mục của di tích Nhà tù Sơn La.


 Du khách tham quan di tích Nhà tù Sơn La

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 307/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Sơn La về việc tu bổ, chống xuống cấp một số hạng mục của di tích Nhà tù Sơn La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh Sơn La tại Tờ trình số 268/TTr-UBND ngày 31/12/2020 về việc tu bổ, chống xuống cấp (cấp thiết) một số hạng mục của di tích Nhà tù Sơn La, bao gồm: Nhà 03 gian trên hầm, khu trại gian lớn, trại 02 gian, trại 03 gian, khu nhà bếp; chòi canh trung tâm; thoát nước sân nhà tù; nhà vệ sinh; cổng, tường bao, tường tua, đường rông; khu vực nhà tù mở rộng để bảo tồn và phát huy giá trị di tích.

Căn cứ vào hiện trạng và mức độ xuống cấp của di tích, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  đề nghị UBND tỉnh Sơn La chỉ đạo cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, chống xuống cấp di tích Nhà tù Sơn La gồm các hạng mục nêu trên theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, gửi kèm theo công văn của UBND tỉnh Sơn La đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định./.

Nguồn: ĐCSVN

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT