Ðầu tư Du lịch

Gia Lai: 20 tỷ đồng đầu tư hạ tầng di tích Tây Sơn Thượng đạo

Cập nhật: 10/03/2021 07:37:59
Số lần đọc: 599
Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Nghị quyết số 318/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư Dự án hạ tầng di tích Tây Sơn Thượng đạo.

An Khê trường-một di tích trong quần thể Di tích Tây Sơn Thượng đạo. Ảnh: Internet

Mục tiêu của dự án nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa, không để điểm di tích bị xuống cấp, lấn chiếm hoặc bị hủy hoại; xây dựng các hạng mục tại điểm di tích để trở thành nơi gìn giữ, giao lưu văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trong khu vực. Đồng thời, kết hợp khai thác các dịch vụ du lịch, ngành nghề truyền thống của đồng bào các dân tộc nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.
 
Quy mô đầu tư Dự án gồm hạ tầng giao thông vào các điểm di tích, khu di tích; hệ thống thoát nước. Dự án được xếp vào nhóm C với tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh; thời gian thực hiện trong năm 2021. Địa điểm thực hiện Dự án gồm 2 huyện Kbang và Đak Pơ.
 
MINH CHÂU

 

Nguồn: Báo Gia Lai

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT