Hoạt động của ngành

Yên Bái lập hồ sơ đề nghị xếp hạng ruộng bậc thang Mù Cang Chải là Danh thắng Quốc gia đặc biệt

Cập nhật: 06/06/2019 09:14:35
Số lần đọc: 756
UBND tỉnh Yên Bái đang tiến hành lập hồ sơ khoa học trình Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt đối với ruộng bậc thang Mù Cang Chải.


Vẻ đẹp ruộng bậc thang Mù Cang Chải mùa lúa chín

Việc lập hồ sơ khoa học Di tích quốc gia "Ruộng bậc thang Mù Cang Chải" nhằm nhận diện, xác định giá trị của di tích trong đời sống cộng đồng dân cư, đặc biệt là đối với dân tộc Mông tỉnh Yên Bái.

Theo đó, quá trình lập hồ sơ khoa học Di tích quốc gia "Ruộng bậc thang Mù Cang Chải" trình Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt được tiến hành theo 2 giai đoạn.  Giai đoạn 1, tỉnh Yên Bái tổ chức điền dã, điều tra khảo sát, phỏng vấn, ghi chép, ghi âm, chụp ảnh, quay phim, thu thập thông tin liên quan đến Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải trên địa bàn 6 xã, gồm: La Pán Tẩn, Chế Cu Nha, Dế Su Phình, Cao Phạ, Mồ Dề và Lao Chải. Giai đoạn 2, tỉnh sẽ hoàn thiện hồ sơ theo Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh.

Danh thắng ruộng bậc thang Mù Cang Chải đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia tại Quyết định số 10/QĐ – BVHTTDL ngày 17/10/2007./.

Nguồn: www.bvhttdl.gov.vn

Cùng chuyên mục