Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Điều chỉnh phí tham quan tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Điều chỉnh phí tham quan tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ  (26/07/2022)

Từ ngày 01/8, phí tham quan tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ được điều chỉnh từ mức thu 25.000 đồng/người/lượt lên100.000 đồng/người/lượt.  
Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ kiểm tra chất lượng công tác thuyết minh, hướng dẫn

Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ kiểm tra chất lượng công tác thuyết minh, hướng dẫn  (26/08/2021)

Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là công trình quy mô, hoành tráng và hiện đại nhất tỉnh Điện Biên hiện nay. Công trình này có ý…
TIN NỔI BẬT