Chương trình Mỗi xã một sản phẩm

Đồng Tháp có nhiều sản phẩm OCOP nguồn gốc từ sen

Đồng Tháp có nhiều sản phẩm OCOP nguồn gốc từ sen  (11/08/2023)

Hiện nay, tỉnh Đồng Tháp có 357 sản phẩm được công nhận sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đạt 3 sao, 4 sao và 1…
Giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hoá các tỉnh Nam bộ

Giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hoá các tỉnh Nam bộ  (22/12/2022)

Để đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025, sự kiện Giới thiệu…
Hiệu quả bước đầu chương trình OCOP ở Quảng Ngãi

Hiệu quả bước đầu chương trình OCOP ở Quảng Ngãi  (10/03/2022)

Qua 3 năm (2019-2021) triển khai, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã thật sự lan tỏa trên khắp địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Các sản phẩm nông…
TIN NỔI BẬT