Kim Sơn (Ninh Bình)

Kim Sơn (Ninh Bình) quản lý và phát huy giá trị di tích lịch sử, di sản văn hóa

Kim Sơn (Ninh Bình) quản lý và phát huy giá trị di tích lịch sử, di sản văn hóa  (15/02/2019)

  Trên địa bàn huyện Kim Sơn hiện có 35 di tích đã được xếp hạng, trong đó có 6 di tích cấp quốc gia, 29 di tích cấp tỉnh…
TIN NỔI BẬT
http://theviet.vn/
http://www.danangxanh.vn/
http://khudulichhohoabinh.vn/
https://tourmoi.com/du-lich-nga
http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=4000&itemid=26490