Tiểu vùng Mê Công

Tổng cục Du lịch tham dự Phiên họp Nhóm Công tác Du lịch GMS lần thứ 51

Tổng cục Du lịch tham dự Phiên họp Nhóm Công tác Du lịch GMS lần thứ 51  (27/04/2023)

(TITC) - Ngày 25/4/2023, tại tỉnh Sihanouk Ville (Campuchia), Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Lê Phúc dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Phiên họp Nhóm…
Tổng cục Du lịch tham dự Phiên họp Nhóm Công tác Du lịch GMS lần thứ 51

Tổng cục Du lịch tham dự Phiên họp Nhóm Công tác Du lịch GMS lần thứ 51  (27/04/2023)

(TITC) - Ngày 25/4/2023, tại tỉnh Sihanouk Ville (Campuchia), Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Lê Phúc dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Phiên họp Nhóm…
TIN NỔI BẬT