gìn giữ văn hóa

Lai Châu: Gìn giữ vốn văn hóa ít ỏi còn lại của dân tộc La Hủ

Lai Châu: Gìn giữ vốn văn hóa ít ỏi còn lại của dân tộc La Hủ  (14/06/2021)

Dân tộc La Hủ là 1 trong 4 tộc người nằm trong chính sách bảo tồn đặc biệt của Chính phủ cũng là giữ gìn sự phong phú, đa dạng…
Hà Giang: Gìn giữ văn hóa truyền thống các dân tộc trên Cao nguyên đá

Hà Giang: Gìn giữ văn hóa truyền thống các dân tộc trên Cao nguyên đá  (08/01/2021)

Những năm qua, cùng với thúc đẩy phát triển kinh tế, giảm nghèo, chú trọng phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế... ở các vùng dân tộc thiểu số…
TIN NỔI BẬT