khói thuốc

Xây dựng môi trường du lịch Huế không khói thuốc lá

Xây dựng môi trường du lịch Huế không khói thuốc lá  (01/11/2019)

Ngành du lịch cho biết đang cố gắng hạn chế và tiến tới cấm việc hút thuốc lá tại các điểm du lịch, hướng đến môi trường du lịch thân…
TIN NỔI BẬT
http://theviet.vn/
http://www.danangxanh.vn/
http://khudulichhohoabinh.vn/
https://tourmoi.com/du-lich-nga
http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=4000&itemid=26490