người Nùng An

Độc đáo nghề nhuộm chàm của người Nùng An (Cao Bằng)

Độc đáo nghề nhuộm chàm của người Nùng An (Cao Bằng)  (30/09/2019)

Trải qua nhiều thăng trầm, đến nay nghề nhuộm vải chàm của người Nùng An tại xã Phúc Sen (Quảng Uyên) vẫn được lưu giữ, bảo tồn và phát huy.…
Những nghề thủ công truyền thống của người Nùng An ở Quảng Uyên

Những nghề thủ công truyền thống của người Nùng An ở Quảng Uyên  (09/07/2019)

Các nghề thủ công truyền thống như: rèn, dệt vải, nhuộm chàm, làm hương, làm giấy bản… đã gắn bó chặt chẽ với quá trình tồn tại và phát triển…
TIN NỔI BẬT