văn hóa của nhân loại

Nghi lễ Then là di sản văn hóa của nhân loại

Nghi lễ Then là di sản văn hóa của nhân loại   (13/12/2019)

Di sản thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam được UNESCO ghi danh là di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại. Quyết định…
TIN NỔI BẬT
http://theviet.vn/
http://www.danangxanh.vn/
http://khudulichhohoabinh.vn/
https://tourmoi.com/du-lich-nga
http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=4000&itemid=26490